Radca prawny nawiąże współpracę

Radca prawny podejmie współpracę.

Doświadczenie zdobyte w bankach (w tym analiza stanów prawnych nieruchomości, obsługa pożyczek i kredytów hipotecznych od analizy wniosku o udzielenie kredytu aż po wygaśnięcie zawartej umowy, redagowanie umów na indywidualne potrzeby klientów, sporządzanie aneksów do umów, dokumentów gwarancji bankowych), w spółce udzielającej pożyczek krótkoterminowych (dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej i egzekucyjnej, kontakt z organami ścigania, reprezentacja w postępowaniach upadłościowych, przed UODO itp., obsługa prawna działalności Zarządu), spółce zajmującej się obrotem nieruchomościami (obsługa prawna organów spółki, pomoc prawna dla rzeczoznawców majątkowych oraz pośredników w obrocie nieruchomościami).

Forma i zakres współpracy do uzgodnienia. Prowadzę działalność gospodarczą.

Kontakt: kancelaria@pmastalski.nazwa.pl lub pod nr tel. 887 632 524.

Udostępnij na: