Radca prawny lub aplikant radcowski – kredyty frankowe

Dodane: 9 września 2021 12:31 - ważne do: 30 września 2021

Kancelaria Legal-Pro Iwona Rzucidło Kancelaria Radcy Prawnego (Warszawa) zajmująca się obecnie przede wszystkim tzw. kredytami frankowymi i kredytami odnoszonymi do innych walut obcych nawiąże współpracę z radcą prawnym lub aplikantem radcowskim (B2B).

Czego oczekujemy:
– odpowiedzialnego podejścia do pracy (!)
– realnego zaangażowania w wykonywaną pracę (!)
– samodzielności w wykonywaniu zadań (!)
– proaktywnego podejścia zawodowego
– chęci nieustannego rozwoju
– dobrej znajomości k.c., k.p.c.
– zainteresowania kompleksową obsługą tzw. klienta frankowego, a w przyszłości wdrożeniem w kolejną specjalizację kancelarii
– min. podstawowej (realnej) znajomości Excel-a
– umiejętności logicznego myślenia i argumentowania
– łatwości nawiązywania kontaktu z ludźmi i chęci ciągłej pracy z ludźmi
– umiejętności pracy w zespole

Zakres obowiązków:
– opiniowanie spraw tzw. klientów frankowych
– kompleksowa obsługa tzw. sprawy frankowej

Co gwarantujemy:
– atrakcyjne wynagrodzenie (!)
– przyjazną atmosferę
– uczestnictwo w rozprawach, pracę merytoryczną
– rozwój osobisty, zawodowy i biznesowy (w tym szkolenia)
– możliwość ustalenia elastycznych godzin pracy
– możliwość pracy zdalnej w ustalonym zakresie
– naukę umiejętności sprzedażowych

Przewidywane jest wdrożenie współpracownika w tematykę frankową.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego (tego ostatniego max. 2000 znaków ze spacjami) na adres: iwona@iwonarzucidlo.com z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Legal-Pro Iwona Rzucidło Kancelaria Radcy Prawnego, al. Rzeczypospolitej 22c/72, 02-972 Warszawa (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Polityka prywatności rekrutacji

Polityka prywatności dla kandydatów rekrutacji do współpracy określa, w jaki sposób kancelaria Legal-Pro Iwona Rzucidło Kancelaria Radcy Prawnego (dalej: „Kancelaria”) przetwarza ich dane osobowe otrzymane podczas procesów rekrutacyjnych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Legal-Pro Iwona Rzucidło Kancelaria Radcy Prawnego, al. Rzeczypospolitej 22c/72, 02-972 Warszawa.

Cele przetwarzania danych osobowych

Kancelaria przetwarza dane osobowe kandydatów w celu rekrutacji i nawiązania współpracy. W przypadku tych kandydatów, z którymi zostanie nawiązana współpraca, Kancelaria przetwarza ich dane dla celów współpracy.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Kancelaria przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy na następujących podstawach:

Umowy – Kancelaria może przetwarzać dane osobowe kandydatów w celu podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii – w określonych przypadkach Kancelaria może mieć również prawnie uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów. Dotyczy to m.in. sytuacji, w których przetwarzanie odbywa się dla celu, jakim jest podejmowanie świadomych decyzji dotyczących rekrutacji i współpracy z najbardziej odpowiednimi kandydatami, z czym łączy się przeprowadzanie odpowiednich testów lub zadań mających zbadać umiejętności kandydatów do pracy. Przetwarzanie danych na tej podstawie ma również miejsce w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Zgody  Kancelaria może również przetwarzać dane osobowe kandydatów na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie udzielonych w tym celu zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie danych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, która może być cofnięta w każdej chwili poprzez wysłanie e-maila z oświadczeniem na adres iwona@iwonarzucidlo.com. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych do chwili otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody.

Sposób pozyskania danych osobowych

Większość danych osobowych kandydatów Kancelaria zyskuje od nich bezpośrednio, poprzez otrzymanie elektronicznych aplikacji. Inne dane są gromadzone podczas rozmów lub testów rekrutacyjnych.

Okres przechowywania danych

W przypadku pomyślnego zakończenia procesu rekrutacyjnego, dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres ich współpracy z Kancelarią i przez określony czas po ustaniu tego zatrudnienia. W przypadku niepomyślnego zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe kandydatów będą usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba że tacy kandydaci wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla przyszłych rekrutacji – wówczas ich dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Prawa kandydatów do pracy w zakresie przetwarzania ich danych osobowych

Kandydaci, których dane przetwarza Kancelaria, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do złożenia skargi w urzędzie ochrony danych osobowych

Kandydaci mają prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego, jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

Informacje dodatkowe

Dane kandydatów do pracy nie będą podlegały profilowaniu i nie będzie wobec nich wydana żadna decyzja oparta na zautomatyzowanym przetwarzaniu. W przypadku pytań związanych z ochroną danych osobowych istnieje możliwość kontaktu e-mailowego: iwona@iwonarzucidlo.com.

Udostępnij na: