Radca prawny (egzamin 2020) prowadzący działalność gospodarczą

Szanowni Państwo,

jestem radcą prawnym z 5 letnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów gospodarczych, tym należących do międzynarodowych grup kapitałowych, głownie z branży budowlanej i produkcji wyrobów budowlanych. W swojej praktyce zajmowałem się, m.in.: przygotowywaniem lub opiniowaniem umów (np. na roboty budowlane, umów dostawy, dzierżawy gruntów/maszyn/pomieszczeń, przedwstępnych i przyrzeczonych umów sprzedaży nieruchomości, umów licencyjnych, itd.), sporządzaniem wewnętrznych aktów prawnych z zakresu prawa pracy oraz dokumentacji dotyczącej stosunku pracy lub jego rozwiązania. Reprezentowaniem klientów w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych, pracowniczych oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych (głównie na grunice ustawy o wyrobach budowlanych). Wdrażałem również RODO w dużych podmiotach gospodarczych i prowadziłem szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Biegle posługuję się językiem angielskim (poziom C1).

Obecnie, szukam możliwości nawiązania współpracy z kancelarią warszawską, oferującą możliwość szerszego rozwoju zawodowego w prawie gospodarczym, związanego z obsługą klientów zagranicznych. Preferuję pracę stacjonarną w wymiarze 2-3 dni w tygodniu, zaś w pozostałym zakresie, pracę zdalną, ponieważ nie mieszkam w Warszawie. Oczywiście, w przypadkach uzasadnionych charakterem powierzonego zadania (np. terminem rozprawy), dopuszczam możliwość zwiększenia ilości dni pracy stacjonarnej.

Gdyby byli Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy, proszę o kontakt pod numerem: 792 892 922.

Udostępnij na: