Radca prawny (egzamin 2020) podejmie się pojedynczych zleceń lub współpracy stacjonarnej w ograniczonym zakresie

Jestem radcą prawnym po zdanym w bieżącym roku egzaminie zawodowym i chętnie podejmę się współpracy z kancelarią prawną w zakresie pojedynczych zleceń lub ograniczonej współpracy stacjonarnej w bieżących sprawach kancelarii w wymiarze wynoszącym maksymalnie do 2 dni w tygodniu (mieszkam poza Warszawą).

W ramach współpracy z kancelarią prawną zajmowałem się (i nadal zajmuję) kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych (głównie z branży budowlanej i produkcji wyrobów budowlanych) we wszystkich sferach ich działalności, od prawa cywilnego (spory sądowe, reklamacje, umowy, opinie, audyty prawne nieruchomości, prawo ochrony konkurencji, itp.) po prawo administracyjne (w tym postępowania przed UOKiK, URE, GINB, itp.), prawo zamówień publicznych, ochronę danych osobowych i prawo własności intelektualnej oraz w ograniczonym zakresie prawo podatkowe

Zajmowałem się także wdrażaniem RODO w dużych podmiotach gospodarczych, w tym należących do międzynarodowych grup kapitałowych. Prowadziłem też szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i prawa cywilnego. Biegle posługuję się językiem angielskim, w którym przygotowywałem różne procedury o charakterze wewnętrznym, umowy oraz opinie prawne.

Prowadzę własną działalność gospodarczą, zatem mam możliwość wystawiania faktur VAT.

Kontakt: obslugaprawn@gmail.com

Udostępnij na: