Radca prawny ds. zagadnień prawnych transportu kolejowego, legislacji i współpracy międzynarodowej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

 

Poszukujemy osób na stanowisko:

 

Radca prawny ds. zagadnień prawnych transportu kolejowego, legislacji i współpracy międzynarodowej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • obsługa prawna Spółki,
 • wykonywanie zadań zgodnie z założonym planem oraz obowiązującymi w Spółce standardami,
 • uzgadnianie i opiniowanie pod względem prawnym projektów przepisów wewnętrznych Spółki,
 • uzgadnianie pod względem prawnym projektów umów oraz innych istotnych dokumentów opracowanych przez komórki organizacyjne Centrali Spółki i jednostki organizacyjne Spółki, z wyłączeniem bieżących spraw Zakładów Linii Kolejowych, Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei oraz Regionów Centrum Realizacji Inwestycji,
 • udzielanie opinii prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa organom Spółki, komórkom organizacyjnym Centrali Spółki, jednostkom organizacyjnym Spółki,
 • prowadzenie postępowań cywilnych, administracyjnych i sądowo administracyjnych,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych krajowych i unijnych, inicjowanie prac legislacyjnych w zakresie zmiany powszechnie obowiązującego prawa w odniesieniu do  prowadzonej działalności Spółki. Opiniowanie propozycji zmian i analiza stanowisk zgłaszanych przez biura i jednostki organizacyjne Spółki,
 • obsługa prawna, uzgadnianie i opiniowanie dokumentów w języku angielskim,
 • udział w pracach grup prawnych międzynarodowych organizacji kolejowych w tym: przygotowanie stanowiska Spółki, uzgadnianie materiałów z komórkami organizacyjnymi Spółki ,przygotowywanie i opiniowanie umów i innych dokumentów opracowanych w ramach współpracy międzynarodowej z zagranicznymi  zarządcami infrastruktury kolejowej.

Wymagane kwalifikacje:

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • wpis na listę radców prawnych,
 • praktyczna znajomość prawa cywilnego, prawa korporacyjnego i gospodarczego,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.

Oferujemy:

 

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.

 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str.1-88, zwanym dalej RODO). Zgodnie z Rozporządzeniem (RODO), w przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

*użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata zostanie złożona na stanowisko zgodne z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacja@plk-sa.pl w terminie do dnia 13.02.2019 r. 

 

Udostępnij na: