Radca Prawny do bieżącej współpracy, w ramach umowy cywilnoprawnej (B2B)

Biuro Informacji Kredytowej SA (bik.pl) poszukuje Radcy Prawnego do bieżącej współpracy, w ramach umowy cywilnoprawnej (B2B)

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań:

 • Sporządzanie i opiniowanie umów z partnerami zewnętrznymi, a także projektów regulacji wewnętrznych,
 • Sporządzanie analiz, informacji i opinii prawnych związanych z bieżącą działalnością firmy,
 • Pomoc prawna w bieżącej pracy obszarów biznesowych firmy,  w szczególności w obszarze rynku konsumentów oraz innych komórek organizacyjnych,
 • Opiniowanie projektów uchwał Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Spółek z Grupy BIK,
 • Udział w posiedzeniach organów  statutowych Spółek Grupy BIK,
 • Reprezentowanie Spółki w postępowaniach przed organem ochrony danych osobowych,
 • Reprezentowanie Spółki przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej,
 • Przygotowywanie informacji nt. zmian przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności firmy oraz udział w procesach legislacyjnych, w tym na poziomie UE i współpraca z zagranicznymi biurami kredytowymi.

Wymagania:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku radcy prawnego (w roli wewnętrznego prawnika w firmie lub w kancelarii prawnej),
 • Bardzo dobra znajomość prawa ochrony danych osobowych, ochrony konsumentów,
 • Praktyczna znajomość prawa bankowego, prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa pracy,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Samodzielność, sumienność w wykonywaniu zadań,
 • Umiejętność zajmowania się sprawami z różnych dziedzin prawa.

Dodatkowe atuty:

 • Kreatywność,
 • Doświadczenie w obsłudze prawnej obszaru sprzedaży/obszaru rynku konsumentów,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i sprawnego poruszania się w różnych obszarach prawa.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: praca@bik.pl

Udostępnij na: