PZU zatrudni aplikanta radcowskiego

Zespół Obsługi Prawnej PZU SA w Warszawie nawiąże współpracę, na podstawie umowy zlecenia,  z aplikantem  I lub II roku  w Warszawie oraz w Siedlcach.

 

Zatrudniona osoba będzie  się zajmować opracowywaniem pism procesowych, uczestnictwem  w rozprawach sądowych oraz wspieraniem radców prawnych w zakresie wykonywanych przez nich zadań.

 

Poszukujemy osób z wiedzą i doświadczeniem w zakresie prawa cywilnego, zwłaszcza ubezpieczeniowego i  procedury cywilnej, umiejących samodzielnie myśleć oraz pracować w grupie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: achmurski@pzu.pl  w temacie wiadomości wpisując ”umowa z aplikantem”.

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zamieszczanie klauzuli:

 

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn.

Udostępnij na: