PZU S.A. – Praca dla aplikanta radcowskiego I lub II roku – SIEDLCE

PZU S.A./PZU Życie S.A. nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim I lub II roku

Miejsce pracy: Siedlce

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie projektów pism procesowych pod kierunkiem radcy prawnego;
 • reprezentowanie PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz innymi organami orzekającymi, na podstawie upoważnienia radcy prawnego;
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w postaci akt sprawy;
 • opracowywanie pod kierunkiem radcy prawnego projektów opinii prawnych;
 • monitorowanie orzecznictwa sądów oraz zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w kontekście ich wpływu na funkcjonowanie Grupy PZU;
 • obsługa systemów statystyczno – ewidencyjnych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Prawnej;
 • współpraca z komórkami wewnętrznymi PZU S.A./PZU Życie S.A. w zakresie pozyskiwania danych i dokumentów niezbędnych do prowadzenia procesów sądowych.

Od kandydata oczekujemy:

 • statusu aplikanta I lub II roku aplikacji radcowskiej;
 • dobrej znajomości przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego;
 • doświadczenia w pracy w kancelarii prawnej;
 • znajomości obsługi komputera z uwzględnieniem systemów informacji prawnej – Lex, Legalis;
 • prawa jazdy kategorii B;
 • dyspozycyjności.

W zamian oferujemy: pracę w Zespole Obsługi Prawnej – w ramach umowy zlecenia.

Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji: Anna Jakubowska – Rybczyńska – Kierownik Zespołu Obsługi Prawnej, adres email: arybczynska@pzu.pl

Aplikacje należy składać za pośrednictwem poczty e-mail lub osobiście w siedzibie Oddziału PZU S.A. w Siedlcach (adres: ul. Świrskiego 14, 08 – 110 Siedlce).

Udostępnij na: