● Przyszłość zawodów prawniczych – międzynarodowa debata w Warszawie

Główne trendy na rynku usług prawniczych i uwzględniające ich oddziaływanie strategie zawodów prawniczych w przyszłości, deregulacja tego segmentu rynku w Polsce i innych krajach, znaczenie nowoczesnych technologii czy zmieniające się oczekiwania klientów – wszystkie te ważne kwestie zostały poruszone przez uczestników międzynarodowego seminarium zorganizowanego przez CCBE (Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy) 20 marca w Warszawie. W seminarium udział wzięli również przedstawiciele Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie – Wiceprzewodnicząca Anna Tarasiuk oraz, jako panelista, Przewodniczący Piotr Płachta.

Seminarium otworzyła r.pr. Maria Ślązak, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych i prezydent CCBE, a prelegentami byli polscy i zagraniczni prawnicy.

Thierry Wickers, przewodniczący delegacji francuskiej w CCBE mówił o zastosowaniu nowych technologii w pracy prawnika i o tym, jak sprawiają one, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości staje się prostszy i tańszy. Dr Peter Homoki, przewodniczący Komitetu nowych technologii CCBE omówił nowe narzędzia, którymi posługują się prawnicy i ich konkurenci w Europie i na świecie.

Do wypowiedzi Przewodniczącego Wickersa nawiązał r.pr. Piotr Płachta, Przewodniczący Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie, który zwrócił m.in. uwagę na fakt, że jedno z azjatyckich biur sieciowej kancelarii Allen&Overy generuje ok 15% przychodu z zestandaryzowanych usług prawniczych świadczonych klientom na odległość, z wykorzystaniem nowych technologii.

Z kolei Adwokat Evgeny Zhylin przybliżył uczestnikom zmiany w sytuacji prawników w Rosji. Podkreślił, że rynek mocno się zliberalizował, m.in. znacznie łatwiej dostać się do zawodów prawniczych kobietom, poprawiła się też dostępność edukacji. Zwracał jednak uwagę na fakt, że nagminnym stało się prowadzenie prawniczej działalności doradczej przez osoby, które utraciły prawa do wykonywania zawodu i zostały usunięte z korporacji zawodowej przez sądy dyscyplinarne.

Adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca Komisji Zagranicznej Naczelnej Rady Adwokackiej, opowiedziała o skutkach deregulacji na rynku usług prawniczych w Polsce. Stwierdziła też, że prawnicy powinni nadążać za tempem zmian, ale równocześnie powinni zrobić wszystko co możliwe, aby poziom usług był na jak najwyższym poziomie.

Uczestnicy seminarium dyskutowali również o świadomości i oczekiwaniach klientów wobec przyszłych prawników, a także o polityce regulatorów krajowych i europejskich. R.pr. Jędrzej Klatka, przewodniczący delegacji polskiej w CCBE przedstawił obraz zmieniających się oczekiwań klientów i zaproponował możliwe drogi dostosowania oferty kancelarii do tych potrzeb. W dyskusji udział wzięli prawnicy z Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Polski i Węgier.

Udostępnij na: