Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes) oraz zasady tworzenia testu równowagi – 15.10.2019 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w warsztacie, który odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 15.10.2019 r.

Celem szkolenia  jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących stosowania podstaw prawnych przetwarzania danych, co ma istotne znaczenie w praktyce radców prawnych. W trakcie szkolenia przewidziana jest część warsztatowa. W kontekście podstaw prawnych szczegółowo omówiona zostanie podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jakich sytuacjach możliwe będzie oparcie się na tej podstawie prawnej oraz jakie wymogi muszą zostać spełnione aby z niej skorzystać. W części warsztatowej  uczestnicy wraz z prowadzącymi przeprowadzą test równowagi na podstawie przedstawionego casusu dzięki czemu zdobędą umiejętność przeprowadzania testu równowagi oraz zdobędą kompleksową wiedzę odnośnie stosowania podstawy prawnej niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Anna Matusiak-Wekiera  jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI. Obecnie pełni funkcję IOD. Mec. Anna Matusiak-Wekiera była członkiem Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w UE powołanej przy GIODO w latach 2016-2018. Obecnie jest członkiem Komitetu ds. ochrony danych osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Mec. Anna Matusiak – Wekiera wspierała procesy wdrożenia RODO w sektorze prywatnym oraz w sektorze publicznym, jest wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na uczelni wyższej oraz prelegentką na konferencjach poświęconych RODO. Mec. Anna Matusiak-Wekiera  jest również autorką publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001.

Justyna Kondratowicz-Dudzińska jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI. Obecnie pełni funkcję IOD. Mec. Justyna Kondratowicz-Dudzińska jest wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na uczelni wyższej oraz prelegentem podczas wydarzeń związanych z ochroną danych osobowych. Mec. Justyna Kondratowicz-Dudzińska wspierała procesy wdrożenia  RODO w sektorze prywatnym (w tym w sektorze organizacji pozarządowych) oraz w sektorze publicznym. Jest członkiem SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem podstawy z art. 6 ust. 1 f) RODO

1.Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (krótkie omówienie), ze szczególnym uwzględnieniem prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią:

a) Przedstawienie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych,

b) Przesłanka prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 f) (jak dzisiaj rozumiemy tę przesłankę, co zmieniło się w stosunku do starego stanu prawnego oraz omówienie wskazówek zawartych w opinii Grupy Roboczej art.29),

c) Pojęcie strony trzeciej.

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300 Podstawy prawne przetwarzania danych (wzajemne relacje)/ Test równowagi (wprowadzenie)

2. Relacje uzasadniony interes-inne podstawy prawne:

a) Równoważność podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych (dyskusja),

b) Wyłączenie stosowania art. 6 ust. 1 f) RODO do przetwarzania danych osobowych przez organy publiczne. Kiedy organy mogą stosować tę przesłankę  oraz jakie jest uzasadnienie?

c) Zgoda a uzasadniony interes? Kiedy stosować, którą podstawę prawną?

3. Test równowagi – podstawowe informacje:

a) Co to jest test równowagi?

b) Kiedy należy przeprowadzić test równowagi?

c) Jak przeprowadzić test równowagi?

4. Klauzula informacyjna w przypadku oparcia się o podstawę oparcia się o podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit. F) RODO

a) Zasady konstruowania klauzuli informacyjnej w oparciu o podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

b) Konieczność udostępniania wyników testu równowagi. Czy nas to czeka?

1300-1330 lunch

1330-1500 Praktyczne zajęcia

5. Wykonanie testu równowagi na podstawie przedstawionego casusu

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w warsztacie wynosi:

390,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

780,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

999,-zł netto*  dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Uwaga!
Liczba miejsc na warsztat jest ograniczona (40), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 15.10.2019 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. 
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: