Przeciwdziałanie praniu „brudnych” pieniędzy – akty prawne

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Dyrektywa 2005 60 WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
Udostępnij na: