Protesty i skargi w dotacjach unijnych i krajowych

Doświadczony radca prawny nawiąze współpracę w zakresie: zaskarżania decyzji w sprawie o dofinansowanie projektów, w tym B+R oraz komercjalizowanej własności intelektualnej. Kontakt: biuro@kancelaria-prawo.com

Udostępnij na: