Propozycje zmian w przepisach samorządowych – konsultacje do 14 lutego

Krajowa Rada Radców Prawnych rozpoczyna konsultacje dotyczące zmian w przepisach samorządowych. Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik zaprasza do podjęcia dyskusji środowiskowej o przepisach organizujących pracę radców prawnych i aplikantów radcowskich. Konsultacje trwają do 14 lutego.

Ostatnia nowelizacja zasad etycznych była ponad siedem lat temu – wskazuje prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w rozmowie z RzeczpospolitąTo długo, biorąc pod uwagę, że warunki wykonywania zawodu radcy prawnego zmieniają się dynamicznie. Nasze wewnętrzne przepisy muszą za tymi zmianami nadążyć – podkreśla.

Konieczność zmian w wewnętrznych regulacjach dotyczy zasad informowania o wykonywanym zawodzie, pozyskiwaniu klientów, współpracy profesjonalnych pełnomocników z kancelariami odszkodowawczymi czy możliwości umawiania się wyłącznie na procent od wygranej.

Poniżej zamieszczamy list Prezesa KRRP, w którym zwraca się do przedstawicieli samorządu radcwskiego w niniejszej sprawie.


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

wkroczyliśmy właśnie w jubileuszowy, 40. rok funkcjonowania naszego samorządu. To bardzo dobra okazja, by powrócić do dyskusji dotyczącej najważniejszych norm deontologicznych naszego zawodu. Planujemy wprowadzenie w przepisach samorządowych stosownych rozwiązań oraz modyfikacji, które odzwierciedlą dynamiczne i ważne zmiany w warunkach wykonywania zawodu radcy prawnego. Rzeczywistość społeczna i prawna zmieniła się w ostatnich kilku latach bardzo znacząco – i mam tu na myśli nie tylko okoliczności pandemii COVID-19, ale także nowe wyzwania technologiczne, legislacyjne, społeczne i kulturowe, które wprost wpływają na codzienną praktykę prawniczą. W tej sytuacji konieczne i właściwe jest podjęcie szerokiej dyskusji środowiskowej o wytycznych organizujących pracę radców prawnych i aplikantów radcowskich, do której niniejszym Państwa zapraszam.

Przedmiotem debaty będą przede wszystkim zapisy Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego, jak i tzw. Ordynacji wyborczej. Na najbliższe miesiące planujemy szeroką dyskusję środowiskową, która, jak mamy nadzieję, znajdzie swoje zwieńczenie – również formalne – podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, który został zwołany przez Krajową Radę Radców Prawnych w dniach 6–8 lipca 2022 r.

Wszystkich Państwa, którzy zechcą podzielić się z nami opinią, propozycją czy sugestią dotyczącą treści tych regulacji uprzejmie prosimy o ich przesłanie w terminie do 15 lutego 2022 r. na adres mailowy zjazd@kirp.pl. Przesłane propozycje przeanalizujemy, tworząc zbiorcze opracowanie stanowiące podstawę dyskusji naszego środowiska.

Z góry dziękuję za wszystkie przedstawione propozycje, uwagi czy stanowiska. Bardzo liczę na Państwa zaangażowanie i opinie. Jestem przekonany, że wspólnie wypracujemy właściwy, w pełni funkcjonalny kształt regulacji samorządowych.

Z wyrazami szacunku,
Włodzimierz Chróścik
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Za Krajowa Izba Radców Prawnych