Propozycja stałej współpracy z Radcą prawnym – wsparcie windykacji

Kancelaria Radcy prawnego Bartosza Znojkiewicza nawiążę stałą współpracę z Radcą prawnym w zakresie wykonywania zadań około windykacyjnych – wsparcia skutecznej windykacji (postępowań egzekucyjnych). Praca zdalna nie jest przewidziana.

Zakres zadań: analiza przekazywanych akt procesowych i umów zawartych przez dłużników, analiza przejmowanych postępowań  sądowych, uzyskiwanie niezbędnych danych z urzędów oraz prowadzenie postępowań m. in. w zakresach: stwierdzania nabycia spadku po dłużnikach, przymusowego podział majątku wspólnego, znoszenia współwłasności nieruchomości i postępowań klauzulowych.

Wymagania: rzetelność i skrupulatności.

Konieczne doświadczenie w ww. zakresach zadań. Mile widziane doświadczenie w zakresie postępowań egzekucyjnych.

Zapewniam: miejsce do realizacji/wykonywania współpracy, niezbędne narzędzia, stałą współpracę oraz ciekawy zespół.

Zainteresowanych Radców prawnych uprzejmie proszę o przesłanie CV lub listu motywacyjnego oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu podjęcia współpracy na adres e-mail: bznojkiewicz@kancelaria-znojkiewicz.pl.

Udostępnij na: