Program ubezpieczeń dla radców prawnych na rok 2019

Obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych w PZU SA w koasekuracji z TUiR Warta SA

Program ubezpieczenia obowiązkowego radców prawnych składa się z dwóch elementów:

  • OC podstawowe – ubezpieczenie indywidualne
  • OC dodatkowe – ubezpieczenie grupowe

Oba ubezpieczenia łącznie zapewniają każdemu radcy ochronę na sumę ponad 1,5 mln zł.

OC podstawowe:
• Stała suma gwarancyjna – 100 tys. euro dla każdego radcy, na każde zdarzenie osobno.
• Usługa ochrony prawnej – usługa gwarantuje pokrycie kosztów m. in.: obrony przed sądem, postępowania cywilnego, rzeczoznawców.
• Wykluczenie prawa ubezpieczyciela do regresu – również w przypadku szkody wyrządzonej przez pracowników i aplikantów Ubezpieczonego.

OC dodatkowe:
• Stała suma gwarancyjna – 250 tys. euro dla każdego radcy na wszystkie zdarzenia szkodowe.
• Wydłużony czas ochrony – ochrona obejmuje również zdarzenia z 2005 r. oraz warunkowo szkody powstałe do 36 miesięcy po wygaśnięciu polisy.
• Pokrycie kosztów obrony przed sądem – dodatkowo do podstawowej sumy gwarancyjnej ale nie więcej niż 125 tys. euro.
• Ubezpieczenie pracowników – aplikantów, praktykantów i pracowników ubezpieczonego.
Czytaj więcej

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC radców prawnych i kancelarii w PZU SA w koasekuracji z AXA SA

Ubezpieczenie może być wykupione indywidualnie przez radcę, kancelarię lub spółkę prawników. Jeśli ubezpieczenie wystawione jest na kancelarię, pokrywa także odpowiedzialność zawodową zatrudnionych w niej adwokatów i doradców podatkowych.
Ubezpieczenie dostępne w dwóch wariantach: Act Committed i Claims Made.

OC nadwyżkowe Act Committed
Zalety ubezpieczenia:
• Szeroki zakres sum gwarancyjnych – od 250 tys. zł do 4 mln zł.
• Zgłoszenie szkody – także po wygaśnięciu ubezpieczenia pod warunkiem, że zdarzenie powodujące szkodę zaszło w okresie trwania ubezpieczenia.
• Ubezpieczenie podwykonawców – dodatkowo można objąć ochroną szkody wyrządzone przez podwykonawców współpracujących z kancelarią.
• Ubezpieczenie dokumentów – dodatkowo można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów.
Czytaj więcej

OC nadwyżkowe Claims Made
Zalety ubezpieczenia:
• Szeroki zakres sum gwarancyjnych – od 1 mln zł do 20 mln zł.
• Wydłużony okres ochrony – ochrona obejmuje również czynności zawodowe wykonywane przed zawarciem ubezpieczenia, ale nie wcześniej, niż 1 stycznia 2005 r. oraz warunkowo szkody powstałe do 36 miesięcy po wygaśnięciu ubezpieczenia.
• Ochrona pracowników – ubezpieczeniem objęci są również pracownicy, aplikanci i praktykanci kancelarii.
• Rozszerzenia – dodatkowo ochroną mogą zostać objęci podwykonawcy oraz dokumenty kancelarii.
Czytaj więcej

Ubezpieczenia dodatkowe:
Dodatkowo program ubezpieczeń radców zawiera instrumenty umożliwiające rozszerzenie ochrony działalności. Należą do nich:
1. OC aplikanta
2. Ubezpieczenie NNW
3. Ubezpieczenie majątku kancelarii
4. Ubezpieczenie nadwyżkowe w ramach funkcji zleconych:
• syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy
• likwidatora, kuratora
Czytaj więcej

Sprzedaż i obsługę techniczną wszystkich ubezpieczeń objętych Umową Generalną prowadzi iExpert.pl SA

Informator Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Radców Prawnych na rok 2019

Ubezpieczenie podstawowe RRX 00000009
Ubezpieczenie dodatkowe RRX 00000010
Ubezpieczenie NNW RRX 00000011

Szczegółowych informacji udzielają:
Milena Dynus
Starszy Specjalista ds. Ubezpieczeń
milena.dynus@iexpert.pl
k: 882 102 221
t: 22 646 42 42

www.iexpert.pl

Zgłaszanie szkód
Szkody z zakresu ubezpieczeń likwiduje Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód i Świadczeń
PZU SA. Można je zgłaszać dzwoniąc na infolinię: 22 566 55 55.