Program międzynarodowej wymiany prawników Multilaw

Komisja Zagraniczna OIRP w Warszawie zaprasza do przesyłania zgłoszeń do udziału w programie wymiany prawników Multilaw organizowanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Podstawowe założenia programu Multilaw:

Program Multilaw jest programem wymiany prawników pomiędzy siedmioma krajami Unii Europejskiej. W programie oprócz Polski uczestniczyć będzie także: Hiszpania, Grecja, Czechy, Rumunia, Litwa oraz Francja. Na przestrzeni dwóch lat, każde państwo biorące udział w tym projekcie nie tylko będzie wysyłało wyłonionych w drodze rekrutacji prawników na wymiany, ale zobowiąże się także do przyjęcia na wymianę prawników z pozostałych krajów.

Program Multilaw w obecnym kształcie realizowany będzie przez dwa lata – w tym czasie odbędą się cztery tury wymian (listopad 2017 r. – luty 2018 r.; marzec 2018 r. – czerwiec 2018 r.; wrzesień 2018 r. – grudzień 2018 r.; styczeń 2019 r. – kwiecień 2019 r.).

Wymiana trwa dwa tygodnie (14 dni). W przypadku Polski uzgodniono, że w ciągu dwóch lat 10 radców prawnych wyjedzie na wymianę. W sumie na przestrzeni dwóch lat w wymianie weźmie udział 75 prawników z 7 krajów Unii Europejskiej.

Dla kogo przeznaczony jest program Multilaw?

Program ten w Polsce przeznaczony jest dla czynnych radców prawnych mających nie więcej niż pięć lat doświadczenia zawodowego. Związane jest to z faktem, że celem programu jest m.in. wspieranie edukacji i rozwoju zawodowego stosunkowo młodych jeszcze prawników, poszerzanie wiedzy na temat systemów prawnych innych państw oraz nawiązywanie sieci kontaktów międzynarodowych.

Koszty związane z uczestnictwem:

Opłatę za udział w programie Multilaw w wysokości 482,42 euro (w przypadku Polski) każdy uczestnik ponosi samodzielnie, może też zostać pokryta przez inny podmiot finansujący np. kancelarię prawną.

Z kolei ze środków programu pokrywane są koszty dojazdu na miejsce wymiany (w tym przelotu samolotem czy przejazdu pociągiem), uczestnik otrzymuje też dzienny ryczałt w wysokości 100 euro mający na celu pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem oraz pobytem w kraju, gdzie odbywa się wymiana. Kwestiami finansowanymi zajmuje się European Lawyers’ Foundation, uczestnik nie ponosi więc tych kosztów.

Językiem wymiany jest co do zasady język angielski, a prawnik przebywający na wymianie współpracuje ze swoim opiekunem merytorycznym.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej  informacji o programie Multilaw znajdą Państwo tutaj: http://kirp.pl/program-miedzynarodowej-wymiany-prawnikow-multilaw

THE PROJECT IS CO-FINANCED WITH THE SUPPORT OF THE JUSTICE PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION.

Udostępnij na: