Polityka prywatności aplikacji LawBay z dnia 01.10.2018

 

 

Aplikacja. 1

Usługi realizowane w aplikacji oraz związane z tym przetwarzanie danych. 1

Usługi lokalizacji 1

Powiadomienia PUSH.. 2

Dostęp do kalendarza. 2

Przypomnienia. 2

Wyświetlanie reklam.. 3

Pliki Cookies. 3

Dane osobowe. 3

Hosting. 3

Analityka. 3

Błędy aplikacji 3

 

Aplikacja

1.      Aplikacja LawBay (dalej „Aplikacja”) jest dedykowana radcom prawnym i pozostałym prawnikom bezpłatna, mobilna aplikacja na smartfony, dzięki której na bieżąco można śledzić prawnicze szkolenia, konferencje i wydarzenia integracyjne odbywające się zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki aplikacji LawBay będzie można m.in. być na bieżąco powiadamianym o aktualnościach w zakresie doskonalenia zawodowego i wydarzeń o charakterze integracyjnym (kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych). Ponadto każdy użytkownik aplikacji będzie miał także możliwość dostępu do listy wydarzeń wyświetlanej w postaci przejrzystego kalendarza wraz z możliwością filtrowania wydarzeń wg siedmiu różnych kryteriów – w zależności od indywidualnych preferencji i potrzeb. Każde wydarzenie można także zsynchronizować z kalendarzem w telefonie i ustawić przypomnienie.

2.      Właścicielem aplikacji LawBay i administratorem danych osobowych jest:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (dalej „OIRP” lub „Administrator”)

Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa

E-mail: oirp@oirwarszawa.pl

3.      Właściciel Aplikacji nie gromadzi danych ani nie śledzi działań podejmowanych przez użytkowników.

4.      Aplikacja LawBay składa się z wielu funkcjonalności, które mogą wymagać od Użytkownika przy pierwszym ich uruchomieniu podjęcia decyzji dotyczących dostępu Aplikacji do poszczególnych rodzajów danych i funkcji urządzenia.

5.      Aplikacja LawBay wykorzystuje technologie firmy Google, w związku z czym Państwa dane, dotyczące urządzenia, identyfikatorów sieciowych, przeglądarki oraz lokalizacji mogą być przetwarzane na zasadach określonych w politykach prywatności Google (https://policies.google.com/privacy)

 

Usługi realizowane w aplikacji oraz związane z tym przetwarzanie danych.

Usługi lokalizacji

1.      Aplikacja posiada funkcjonalność polegającą na:

a)      prezentacji aktualnej pozycji użytkownika na mapie,

b)      wyświetlania wydarzeń znajdujących się w pobliżu użytkownika.

2.      Funkcjonalność związana z lokalizacją urządzenia realizowana jest przez dostawcę Map Google.

3.      Użytkownik jest pytany o zgodę na dostęp Aplikacji do danych lokalizacyjnych urządzenia przy pierwszym uruchomieniu tej funkcjonalności.

4.      Użytkownik może wyłączyć dostęp do usług lokalizacji w ustawieniach urządzenia mobilnego.

 

Powiadomienia PUSH

1.      Aplikacja posiada funkcjonalność polegającą na przesyłaniu użytkownikom powiadomień PUSH, takich jak:

a)      powiadomienia o nowych artykułach i wydarzeniach na podstawie samodzielnie wybranych przez użytkownika preferencji,

b)      ogólne informacje dotyczące aplikacji wysyłane do wszystkich użytkowników, którzy pobrali aplikację.

2.      Powiadomienia odbierane są wyłącznie przez użytkowników, którzy, za pośrednictwem ustawień Aplikacji, wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.

3.      Na potrzeby wysyłania powiadomień PUSH aplikacja wykorzystuje unikalny identyfikator urządzenia, wersję językową ustawioną w urządzeniu oraz wersję systemu i model urządzenia, które są wysyłane i przechowywane na serwerze Aplikacji.

4.      Do wysyłania powiadomień PUSH jest wykorzystywana biblioteka Firebase firmy Google.

5.      Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć otrzymywanie powiadomień PUSH w ustawieniach urządzenia mobilnego.

 

Dostęp do kalendarza

1.      Aplikacja prezentuje listy wydarzeń organizowanych przez poszczególne Izby oraz listy wydarzeń komercyjnych.

2.      Aplikacja posiada możliwość dodania wydarzenia bezpośrednio do kalendarza na urządzeniu użytkownika. Aplikacja nie odczytuje danych o innych wydarzeniach, które użytkownik już posiada w kalendarzu urządzenia.

3.      Użytkownik jest pytany o zgodę na dostęp Aplikacji do danych kalendarza urządzenia przy pierwszym uruchomieniu tej funkcjonalności.

4.      Użytkownik może zablokować dostęp do kalendarza w ustawieniach urządzenia mobilnego.

 

Przypomnienia

1.      Użytkownik ma możliwość włączenia przypomnienia wydarzeniach dodanych przez użytkownika do kalendarza, po uprzednim włączeniu funkcji alarmów w ustawieniach Aplikacji.

2.      Funkcjonalność Aplikacji polegająca na generowaniu przypomnień o wydarzeniach jest domyślnie wyłączona. Użytkownik może samodzielnie włączyć otrzymywanie przypomnień w ustawieniach Aplikacji.

3.      Użytkownik może wyłączyć przypomnienia w ustawieniach urządzenia mobilnego jak również wyłączyć funkcję alarmów w ustawieniach aplikacji.

 

Wyświetlanie reklam

W aplikacji mogą być wyświetlane użytkownikowi reklamy dotyczące ofert naszych zaufanych partnerów w postaci aktywnych banerów kierujących do zewnętrznych stron www. Kliknięcie w link zawarty w takiej reklamie spowoduje otwarcie strony internetowej reklamodawcy w domyślnej przeglądarce Użytkownika.

 

Pliki Cookies

1.      Aplikacja nie korzysta z plików cookies.

2.      Strony www z łączy prezentowanych w ramach Aplikacji (np. w pojawiających się reklamach) są otwierane za pomocą domyślnie ustawionej na urządzeniu Użytkownika przeglądarce internetowej. Wyświetlanie takich zewnętrznych stron reklamodawców podlega zasadom zachowania poufności oraz gromadzenia danych tych reklamodawców.

Dane osobowe

Właściciel nie pozyskuje danych użytkowników, które bezpośrednio lub pośrednio umożliwiają ustalenie tożsamości Użytkownika, jednakże posiada dostęp do zbiorczych zestawień analitycznych wytworzonych na podstawie danych zgromadzonych przez Google.

Hosting     

Aplikacja przechowuje dane na serwerach zarządzanych przez właściciela aplikacji.

Analityka i kontrola błędów

1.      Aplikacja wykorzystuje bibliotekę Fabric oraz Firebase do anonimowego zbierania statystyk pobrań i działania aplikacji oraz statystyk dotyczących zachowania użytkowników w aplikacji. Biblioteka dostarcza m.in. danych statystycznych o liczbie instalacji aplikacji, retencji użytkowników, czasie spędzonym w aplikacji, występujących błędach, używanych wersjach systemu operacyjnego, wersjach aplikacji, modelach urządzeń, używanych funkcjach aplikacji.

2.      Ponadto Aplikacja wykorzystuje bibliotekę Fabric do anonimowego raportowania błędów (zatrzymania działania aplikacji z powodu wystąpienia błędu). Raportowanie polega na wysłaniu do serwera Aplikacji fragmentu anonimowych logów z aplikacji oraz informacji technicznych o urządzeniu, na którym wystąpił błąd w celu diagnozy i naprawy błędu przez programistów.

3.      Strona internetowa oraz polityka prywatności biblioteki Fabric znajduje się pod adresem: https://docs.fabric.io/android/fabric/data-privacy.html#data-collection-policies.