Prezydium KRRP oraz CCBE wobec zmian w prawie regulującym samorządność Izb adwokackich w Turcji

W piątek,19 czerwca 2020 r. Prezydium KRRP wyraziło swój głęboki niepokój sytuacją Izby Adwokackiej w Ankarze oraz w  pozostałych Izbach miejskich w Turcji wobec planowanych zmian w prawie, regulujących system wyborczy w tureckim samorządzie adwokackim.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraziło swoje głębokie zaniepokojenie wobec informacji o planowanych przez rząd turecki zmianach w prawie regulującym system wyborczy w tureckim samorządzie adwokackim. Z pełną treścią tego stanowiska można zapoznać się na tej stronie.

W podobnym duchu wypowiedziała się na temat tych zmian Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych (CCBE), która 29 czerwca 2020 r. wydała komunikat prasowy w sprawie poparcia dla walki prawników tureckich o ich jedność i niezależność. Komunikat można pobrać tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się z obydwoma stanowiskami.