Prawo zamówień publicznych – konferencja

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego OIRP w Warszawie zorganizowała we wtorek, 27 października, konferencję pt. „Prawo zamówień publicznych – aspekty praktyczne oraz najnowsze orzecznictwo KIO i sądów powszechnych”.

Celem konferencji było przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu udzielania zamówień publicznych, w tym przedstawienie licznych przykładów z praktyki (case study) i orzecznictwo KIO oraz sądów powszechnych.
Zainteresowanie konferencją było bardzo duże. Ponad sto osób, które brało w niej udział, dobrze oceniło nie tylko tematykę, ale także przygotowanie prowadzących. Uczestnicy dowiedzieli się jakie aktualnie przepisy obowiązują w zakresie zamówień publicznych, zapoznali się z zasadami ich udzielania, a także z najczęściej popełnianymi błędami.
Konferencję poprowadzili radcowie prawni: Matylda Kraszewska, Wojciech Kowalewski, Anna Szymańska, Michał Makowski, Tomasz Zalewski, Janusz Niedziela, a także Robert Siwik, Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej i członek zarządu Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników, który był także moderatorem konferencji.

DSC00033