Prawo zamówień publicznych – aspekty praktyczne oraz najnowsze orzecznictwo KIO i sądów powszechnych – konferencja 27.10.2015

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w odpłatnej konferencji dla radców prawnych, która odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 27 października 2015 r. w godz. 9.30–15.00

Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu udzielania zamówień publicznych, w tym przedstawienie licznych przykładów z praktyki (case study) i orzecznictwo KIO oraz sądów powszechnych.

Uczestnicy dowiedzą się jakie aktualnie przepisy obowiązują w zakresie zamówień publicznych, zapoznają się z zasadami udzielania zamówień publicznych, a także z najczęściej popełnianymi błędami.

Za udział w konferencji otrzymują Państwo 13 pkt.

Program konferencji:

9.00–9.30 Rejestracja uczestników

9.30–9.40 Otwarcie konferencji

Moderator konferencjiRobert Siwik – Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, członek zarządu Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników

9.40–11.30 Sesja I

9.40–10.10 Praktyczne aspekty zagadnienia rażąco niskiej ceny.
r.pr. Matylda Kraszewska – radca prawny, kancelaria Czublun, Trębicki

10.10–10.40 Zamawiający – Wykonawca – Podmiot trzeci – praktyczne konsekwencje powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego
r.pr. Wojciech Kowalewski – radca prawny, Siemens

10.40–11.10 Ocena realności dysponowania przez wykonawców zasobami podmiotu trzeciego – praktyczne rozumienie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
Robert Siwik – Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, członek zarządu Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników

11.10–11.30 Dyskusja

11.30–11.45 Przerwa kawowa

11.45–13.00 Sesja II

11.45–12.15 Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych – podsumowanie dwóch lat nowej praktyki
r.pr. Anna Szymańska – radca prawny, Dentons

12.15–12.45 Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w aktualnej praktyce orzeczniczej KIO i sądów powszechnych, a zasady modyfikacji umowy w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień.
r.pr. Michał Makowski – radca prawny, Poczta Polska S.A.

12.45–13.00 Dyskusja

13.00–13.30 Lunch

14.00–15.00 Sesja III

13.30–14.00 Ocena rzetelności wykonawców (nienależyte wykonywanie zamówień jako przesłanka wykluczenia)
r.pr. Tomasz Zalewski – radca prawny, kancelaria Wierzbowski Eversheds

14.00–14.30 Naprawianie rzeczywistości ustawą, czyli o kilku ostatnich zmianach w Pzp
r.pr. Janusz Niedziela – radca prawny, Centrum Zamówień Publicznych

14.30–14.50 Dyskusja

14.50–15.00 Zamknięcie konferencji

Uwaga:
Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 27-10-2015 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uwaga !
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o konferencji udzielają:
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP
w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: