„Prawo Ochrony Konsumentów” – II edycja studiów podyplomowych

Ruszyły zapisy na prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych PAN Studia Podyplomowe „Prawo Ochrony Konsumentów”.

Termin rejestracji upływa 18 października 2019 r. Studia mają charakter dwusemestralny. Zajęcia rozpoczynają się 9 listopada 2019 r., a kończą we wrześniu 2020 roku. Studia są odpłatne i odbywają się w systemie 9 zjazdów weekendowych (sobotnio-niedzielnych).

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie INP PAN w Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.

Przedsięwzięcie to uzyskało zaszczytne wyróżnienie Prezesa Federacji Konsumentów, który przyznał mu patronat.

Wykłady prowadzone będą przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN, Wydziału Prawa i Administracji UW i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitnych praktyków.

Szczegółowa informacja o Studiach Podyplomowych znajduje się na stronie internetowej INP PAN.

 

Udostępnij na: