Prawo dla młodego biznesu – Konferencja „Otoczenie prawno-biznesowe start-upów”

10 września 2019 roku po raz pierwszy odbyła się konferencja w pełni poświęcona prawnym aspektom działalności młodych przedsiębiorstw. Organizatorem wydarzenia była Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie oraz Klub Aplikanta przy OIRP w Warszawie

Wydarzenie wzbudziło bardzo duże zainteresowanie wśród członków stołecznego samorządu. Grupa starannie dobranych panelistów, z których każdy wyróżniał się dużą wiedzą z poszczególnych aspektów pracy ze start-upami, tylko zwiększała oczekiwania względem merytorycznych treści konferencji.

Zaproszeni eksperci nie zawiedli. Pierwszy panel prowadzony przez Dziekana Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierza Chróścika, dotyczył współpracy start-upów z warszawskimi podmiotami gospodarczymi. W dyskusji brali udział Grzegorz Wolff, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy oraz dr Andrzej Kuśmierz z Warszawskiego Akceleratora Technologicznego. Eksperci opisywali m.in. możliwe ścieżki pozyskiwania funduszy przez młode przedsiębiorstwa oraz podawali przykłady modelowych inwestycji, które sami mieli okazje wspierać.

W trakcie drugiego panelu, związanego z kwestią własności intelektualnej w start-upach, także wypowiadali się praktycy. O specyfice pracy prawnika z zespołami stosującymi metodę Agile opowiedział r.pr.Marcin Maruta, partner w Kancelarii Maruta Wachta. Z kolei dr Marek Porzeżyński reprezentujący kancelarię Wierciński Kwieciński Baehr mówił o przygotowaniu własności intelektualnej start-upu do komercjalizacji, a o samej komercjalizacji samego produktu kiełkujących przedsiębiorstw opowiedział Maciej Sadowski – Prezes Zarządu StartVenture@Poland

Ostatnia część konferencji zdominowana została przez prawne kwestie związane z finansowaniem start-upów. O trudnościach i wyzwaniach jakie stawiają przed prawnikami negocjacje z inwestorami oraz przygotowywanie umów inwestycyjnych opowiedzieli r.pr. Tomasz Snażyk, partner w Kancelarii Snażyk-Korol-Mordaka, r.pr. Oskar Kopiński, partner w Kancelarii Think Legal Kopiński i Partnerzy oraz Aleksander Szalecki – Prezes Zarządu Stratego sp. zo.o.

Liczba uczestników sięgała 170 osób, a każdy panel zakończony był serią pytań ze strony słuchaczy. Spotkanie zakończyło się kolacją networkingową, która nie ograniczyła się wyłącznie do dyskusji z ekspertami, ale okazała się także podatnym gruntem dla pomysłów na nowe inicjatywy radców prawnych, mających wspierać ideę start-upów.

Udostępnij na: