Prawnik (In-house) – Ośrodek Mediów Interaktywnych TVP S.A.

Ośrodek Mediów Interaktywnych TVP S.A.

 

poszukuje do współpracy specjalisty w zakresie prawa własności intelektualnej i nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego, do obsługi prawnej największej w Polsce platformy wideo na życzenie TVP VOD oraz innych działań, głównie w obszarze on-line.

 

 

 

Prawnik (In-house)

 

Miejsce pracy – Warszawa

 

 

 

Zadania:

 

 

 • opiniowanie umów krajowych i zagranicznych pod kątem prawno autorskim,
 • uczestnictwo w pracach zespołu ds. kontraktów w zakresie własności intelektualnej,
 • analiza aktów prawnych i przygotowywanie odpowiedzi na bieżące pytania i problemy zgłaszane przez Redakcję Mediów Interaktywnych,
 • prowadzenie bazy danych zweryfikowanej dokumentacji.

 

 

 

Wymagania:

 

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe zdobyte w kancelarii prawnej lub dziale prawnym,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (terminologia prawnicza),
 • dobra znajomość przepisów prawa cywilnego oraz prawa autorskiego,
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność i dyspozycyjność.

 

Mile widziane:

 

 

 • zainteresowanie oraz wiedza z zakresu prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii.

 

 

 

Oferta:

 

 

 • współtworzenie największej w Polsce i wciąż dynamicznie rozwijającej się platformy VOD,
 • współpraca z największymi producentami, dystrybutorami i studiami filmowymi w kraju i za granicą,
 • otoczenie profesjonalnego i dynamicznego zespołu,
 • współpraca, na podstawie umowy cywilnoprawnej,  w Redakcji Mediów Interaktywnych, wydawcy serwisów TVP.pl i vod.tvp.pl.

 

 

 

Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do udziału w rekrutacji i przesłanie swojego CV do 7 listopada 2018, na adres email rekrutacja@tvp.pl, W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu rekrutacji: „PRA/1810/30”.

 

 

 

W CV lub treści maila NIEZBĘDNE jest umieszczenie JEDNEJ z poniższych klauzul. Zgłoszenia bez wybranej klauzuli nie będą mogły być wykorzystane do celów rekrutacji i ZOSTANĄ USUNIĘTE.

 

 

 

Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane w procesie rekrutacji na stanowisko Prawnik (In-house) jak również w innych/przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

 

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Prawnik (In-house), prowadzonym przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa oraz w innych procesach rekrutacji, prowadzonych przez Telewizję Polską S.A.”.

 

 

 

Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane jedynie w procesie rekrutacji na stanowisko Prawnik (In-house) prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

 

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Prawnik (In-house),, prowadzonym przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa”.

 

_________________________________________________________________________________

 

Informujemy, że:

 

zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO − administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. (dalej TVP S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w TVP S.A. maksymalnie w okresie 3 lat od momentu przesłania do TVP S.A. danych osobowych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji.

 

Dodatkowo informujemy, że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez TVP S.A. rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem: rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji.

 

Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.

 

Udostępnij na: