Prawnik/Aplikant w Dziale Prawnym Juwentus

Dział prawny Grupy Juwentus poszukuje na stanowisko prawnika osoby, która:

 

 

 • w tym roku zdała egzamin wstępny i niebawem uzyska status aplikanta radcowskiego I roku, lub
 • obecnie jest aplikantem radcowskim I roku.

 

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Poloneza 91

 

Godziny pracy: 8:00 – 16:00

 

Zakres obowiązków:

 

 

 1. wsparcie zespołu radców prawnych w bieżącej pracy,
 2. sporządzanie projektów pism procesowych,
 3. występowanie przez sądami rejonowymi na terenie Warszawy (od momentu uzyskania uprawnień),
 4. sporządzanie projektów opinii prawnych.

 

Nasze wymagania:

 

 

 1. dobra znajomość prawa cywilnego,
 2. dobra znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 3. dobra znajomość procedury cywilnej,
 4. bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 5. wysoka kultura osobista i zaangażowanie w realizację wyznaczonych celów.

 

Zainteresowanych ofertą pracy prosimy o wysłanie CV na adres legal@juwentus.pl ze wskazaniem oczekiwań finansowych oraz proponowanym terminem rozpoczęcia pracy.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę „Ochrona Juwentus-Bis” sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-826) przy ul. Poloneza 91, moich danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko prawnika.

Informujemy, że :

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Ochrona Juwentus-Bis” sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-826) przy ul. Poloneza 91. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@juwentus.pl.
 2. Dane identyfikacyjne, dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego będą przetwarzane w celu prowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane kontaktowe, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być w każdym czasie odwołana.
 3. Odbiorcą danych osobowych będzie firma udostępniająca i serwisująca serwery Administratora.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzonej rekrutacji.
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 

 

Udostępnij na: