PRAKTYKI W KANCELARII PRAWNEJ SMM LEGAL MACIAK MATACZYŃSKI ADWOKACI SP.K. (SIEDZIBA W WARSZAWIE)

Oferta dla studentów IV-V roku studiów prawniczych:

 

 

 • Płatne praktyki w jednej z największych w Polsce kancelarii prawnej, dynamicznie rozwijającej się i o ugruntowanej pozycji na rynku (z możliwością przedłużenia dla najlepszych praktykantów)
 • Możliwość zdobycia nowych doświadczeń i poszerzenia wiedzy przy obsłudze największych klientów na rynku
 • Możliwość skonfrontowania wiedzy nabytej w trakcie studiów z rzeczywistością biznesową
 • Rozwój kompetencji zawodowych
 • Opieka prawników oraz mentorów z międzynarodowym doświadczeniem biznesowym i akademickim
 • Dogodna lokalizacja w centrum Warszawy

 

Zapraszamy również do kontaktu studentów II-III roku studiów, którzy w ramach stażu chcieliby zapoznać się z zasadami jak funkcjonuje kancelaria prawna, jak skutecznie kontaktować się z sądami oraz urzędami administracji publicznej oraz jak przygotować proste pisma procesowe i/lub analizy prawne.

 

Wymagania:

 

 

 • Zainteresowanie prawem cywilnym (materialnym i procesowym), prawem handlowym i gospodarczym
 • Wysoka średnia ocen
 • Doskonała organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym języka prawniczego, lub bardzo dobra znajomość innego języka obcego
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
 • Minimalne zaangażowanie czasowe – 3 pełne dni w tygodniu

 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV ze zdjęciem na adres: warsawoffice@smmlegal.pl Uprzejmie informujemy, że Kancelaria zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów.

 

INFORMACJA

 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZLECENIOBIORCY

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z rekrutacją na oferowane stanowisko jest SMM LEGAL Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 33/35, 00-560 (dalej: „SMM”), tel.: +48 61 848 19 09. Z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w SMM można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: lewandowski@smmlegal.pl
 2. Podanie danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 

 

 • w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a SMM, co stanowi uzasadniony prawnie interes SMM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w przypadku Pana/pani obecności na terenie SMM w celu zapewnienia bezpieczeństwa SMM, jej personelu i klientów poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, co stanowi uzasadniony prawnie interes SMM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • za Pana/Pani zgodą, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przechowywania Pana/Pani danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji prowadzonych w SMM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia umowy z SMM.

 

ol start=\”3\”

 

 

 • SMM może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na jej rzecz usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania przez SMM.
 • W granicach określonych przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

 

 

 • dostępu do treści swoich danych,
 • ich sprostowania,
 • ich usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby SMM przesłała je do innego administratora. Jednakże SMM zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które SMM przetwarza na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na realizacji uzasadnionego prawnie interesu SMM.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

ol start=\”6\”

 

 

 • Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań na adres e-mail: lewandowski@smmlegal.pl
 • Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez SMM narusza przepisy RODO.

 

 

 

Załączając swoją aplikację CV prosimy o dopisanie klauzuli:

 

 

 • „Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych umieszczoną pod powyższym ogłoszeniem rekrutacyjnym, w tym z informacją o celach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych”.

 

 

 

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV/list motywacyjny w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV/liście motywacyjnym następującą zgodę:

 

 

 • Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy prowadzonych przez SMM LEGAL Maciak Mataczyński Adwokaci sp.
  Oferta dla studentów IV-V roku studiów prawniczych:

   

  • Płatne praktyki w jednej z największych w Polsce kancelarii prawnej, dynamicznie rozwijającej się i o ugruntowanej pozycji na rynku (z możliwością przedłużenia dla najlepszych praktykantów)
  • Możliwość zdobycia nowych doświadczeń i poszerzenia wiedzy przy obsłudze największych klientów na rynku
  • Możliwość skonfrontowania wiedzy nabytej w trakcie studiów z rzeczywistością biznesową
  • Rozwój kompetencji zawodowych
  • Opieka prawników oraz mentorów z międzynarodowym doświadczeniem biznesowym i akademickim
  • Dogodna lokalizacja w centrum Warszawy

   

  Zapraszamy również do kontaktu studentów II-III roku studiów, którzy w ramach stażu chcieliby zapoznać się z zasadami jak funkcjonuje kancelaria prawna, jak skutecznie kontaktować się z sądami oraz urzędami administracji publicznej oraz jak przygotować proste pisma procesowe i/lub analizy prawne.

   

  Wymagania:

   

  • Zainteresowanie prawem cywilnym (materialnym i procesowym), prawem handlowym i gospodarczym
  • Wysoka średnia ocen
  • Doskonała organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym języka prawniczego, lub bardzo dobra znajomość innego języka obcego
  • Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
  • Minimalne zaangażowanie czasowe – 3 pełne dni w tygodniu

   

  Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV ze zdjęciem na adres: warsawoffice@smmlegal.pl Uprzejmie informujemy, że Kancelaria zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów.

   

  INFORMACJA

   

  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZLECENIOBIORCY

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z rekrutacją na oferowane stanowisko jest SMM LEGAL Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 33/35, 00-560 (dalej: „SMM”), tel.: +48 61 848 19 09. Z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w SMM można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: lewandowski@smmlegal.pl
  2. Podanie danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji.
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

   

  • w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a SMM, co stanowi uzasadniony prawnie interes SMM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • w przypadku Pana/pani obecności na terenie SMM w celu zapewnienia bezpieczeństwa SMM, jej personelu i klientów poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, co stanowi uzasadniony prawnie interes SMM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • za Pana/Pani zgodą, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przechowywania Pana/Pani danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji prowadzonych w SMM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia umowy z SMM.

  ol start=\”3\”

 • SMM może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na jej rzecz usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania przez SMM.
 • W granicach określonych przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
  • dostępu do treści swoich danych,
  • ich sprostowania,
  • ich usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby SMM przesłała je do innego administratora. Jednakże SMM zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które SMM przetwarza na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na realizacji uzasadnionego prawnie interesu SMM.

   

  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  ol start=\”6\”

 • Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań na adres e-mail: lewandowski@smmlegal.pl
 • Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez SMM narusza przepisy RODO.
 •  

   

  Załączając swoją aplikację CV prosimy o dopisanie klauzuli:

   

  • „Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych umieszczoną pod powyższym ogłoszeniem rekrutacyjnym, w tym z informacją o celach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych”.

   

   

   

  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV/list motywacyjny w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV/liście motywacyjnym następującą zgodę:

   

  • Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy prowadzonych przez SMM LEGAL Maciak Mataczyński Adwokaci sp.

   

 

Udostępnij na: