Praktyki dla aplikanta radcowskiego I roku (za wynagrodzeniem)

Radca prawny Tomasz Jendrasiak przyjmie aplikanta radcowskiego I roku na płatne praktyki w roku szkoleniowym 2018.

 

Miejsce odbywania praktyk – Kancelaria Radcy Prawnego w Warszawie przy ul. Wroniej 45 (Wola), oraz sądy powszechne apelacji warszawskiej (głównie Warszawa).

 

W ramach praktyk aplikant będzie miał możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w zakresie sporządzania pism procesowych w sprawach m.in.: cywilnych, pracowniczych, gospodarczych, rejestrowych, karnych i administracyjnych oraz umiejętność i doświadczenie prowadzenia spraw na sali sądowej.

 

Zainteresowanych proszę o przesłanie C.V. (z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do procesu rekrutacji), do dnia 12.01.2018 roku, na adres e-mail: radca@radca.waw.pl

Udostępnij na: