Praktykant do Działu Prawnego

LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k.

 

LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi to prężnie rozwijająca się polska Kancelaria, która specjalizuje się w doradztwie podatkowym i prawnym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego. Nasza wiedza i długoletnie doświadczenia praktyczne są solidną podstawą do realizacji wymagających projektów, bez względu na uwarunkowania lokalizacyjne i biznesowe Kontrahentów. Posiadamy szerokie doświadczenie doradcze i biznesowe bazujące na współpracy zarówno z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jaki również największymi spółkami z różnych branż i sektorów gospodarki.

 

 

 

Praktykant do Działu Prawnego

 

 

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

 • studenta co najmniej III roku studiów, preferowane kierunki studiów: prawo oraz administracja;
 • pozytywnego nastawienia do zadań i wysokiej kultury osobistej;
 • dyspozycyjności od 3 do 5 dni w tygodniu;
 • umiejętności pracy w zespole, organizacji pracy, zarzadzania czasem pracy;
 • umiejętności analizowania przepisów prawnych, wyszukiwania orzecznictwa;
 • znajomości pakietu Microsoft Office (w szczególności MS Excel, MS Word);
 • znajomość programów Lex i Legalis będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie pracy w Kancelarii lub Dziale Prawnym Spółki będzie dodatkowym atutem.

 

 

 

Oferujemy:

 

 • udział w ciekawych i różnorodnych projektach;
 • możliwość zdobycia doświadczenia w zespole profesjonalistów;
 • możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość nawiązania długofalowej współpracy;
 • dogodną lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie, m.in. Dworzec Warszawa Zachodnia, Warszawa Ochota WKD, linii tramwajowych i autobusowych.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@ltca.pl

 

CV kandydatów powinno zawierać następującą klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 

 

 

1) Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest spółka LTCA II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz spółka LTC Aquila Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi Sp.k. z siedzibą w Warszawie, obie pod adresem ul. Niemcewicza 26 lok. U10, 02-306 Warszawa (dalej jako „ADO”).

 

 

 

2) Z ADO można kontaktować się listownie na adres wskazany w ust. 1) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@ltca.pl/

 

 

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na

 

 

 

przetwarzanie w określonym w zgodzie celu .

 

 

 

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy ADO w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia .

 

 

 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

 

 

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/

 

 

 

i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody.

 

 

 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych

 

 

 

dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

 

 

 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej  GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

 

 

 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Udostępnij na: