Praca w Jonak i Partnerzy Sp. p.

Kancelaria JONAK I PARTNERZY, RADCOWIE PRAWNI, ul. Stępińska 9 w Warszawie, poszukuje kandydatów na stanowisko młodszego prawnika. Szukamy osób znających i lubiących prawo cywilne i prawo spółek, gotowych zgłębiać problematykę rynków kapitałowych, fuzji i przejęć oraz rynku nieruchomości. Zależy nam na osobach ciekawych świata i zaangażowanych, życzliwych, sumiennych, potrafiących precyzyjnie się wypowiadać i samodzielnie mierzyć z problemami. Konieczna jest biegła znajomość angielskiego w mowie i w piśmie. Zapewniamy pracę w przyjaznym zespole i wiele ciekawych wyzwań.

Życiorys i krótki list motywacyjny prosimy wysyłać na adres: biuro@jonaklaw.com. Pro­si­my też do­łą­czyć oświad­cze­nie: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji przez Jonak i Partnerzy Sp. p.”

Udostępnij na: