Poszukujemy radcę prawnego

Dyrektor

 

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

 

ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze

 

Radca prawny

 

w wymiarze 1 etatu (umowa na zastępstwo)

 

 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

  • kompleksowa obsługa od strony prawno-formalnej w zakresie:

 

– udzielanie porad i konsultacji prawnych,

 

– sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Centrum,

 

– reprezentowanie Centrum przed sądami,

 

– współtworzenie, opiniowanie i parafowanie projektów umów zawieranych przez Centrum.

 

  • współpraca z biurami Urzędu m.st. Warszawy.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 24.11.2017 r. do godz. 14.00, na adres:

 

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

 

ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa

 

w zaklejonej kopercie z dopiskiem Radca Prawny

 

 

 

Więcej informacji na naszej stronie www.wcpr.pl w BIP zakładka Rekrutacja.

 

 

Udostępnij na: