Poszukujemy aplikant radcowski

Izba gospodarcza z sektora finansowego poszukuje Aplikanta Radcowskiego 1 lub 2 roku

Wymagania niezbędne: znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego, znajomość języka angielskiego, dobra organizacja pracy i komunikatywność.

Dodatkowym atutem będzie: – znajomość prawa w zakresie instytucji finansowych

– znajomość prawa konsumenckiego,

– doświadczenie zdobyte w pracy w instytucji finansowej lub organie administracji publicznej sprawującym nadzór nad instytucjami finansowymi

Opis stanowiska: Wsparcie w zakresie: przygotowywania projektów analiz i opinii prawnych oraz dokumentów interpretacyjnych w zakresie przepisów regulujących działalność sektora finansowego, przygotowywania projektów wystąpień kierowanych do organów administracji państwowej, Sejmu i Senatu RP, i in., opiniowania projektów regulacji prawnych dotyczących sektora finansowego opracowywania propozycji legislacyjnych dotyczących sektora finansowego, opracowywania projektów pism procesowych, opiniowania projektów umów.

Zgłoszenia wraz z CV należy przesyłać na adres e-mail: kamila.masik@cpb.pl z dopiskiem w tytule e-maila „aplikant radcowski\’\’ Zastrzegamy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Udostępnij na: