Poszukiwany trener/radca prawny

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych poszukuje 2 trenerów/radców prawnych/adwokatów do przeprowadzenia dwudniowego szkolenia dla kadry zarządzającej mazowieckich Ośrodków Pomocy Społecznej.

W zakres merytoryczny szkolenia wejdzie katalog zmian w prawie dotyczących JOPS, dotyczących ich zadań merytorycznych.

Wymagania:

  • umiejętność prowadzenia szkoleń/seminariów.
  • posiadanie wiedzy w zakresie uregulowań dotyczących funkcjonowania i zakresu działania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
  • posiadanie tytuł radcy prawnego lub adwokata lub prawnika zagranicznego.
  • posiadanie  doświadczenia w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na stanowisku radcy prawnego lub świadczeniu osobiście usług prawnych, na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej),  w okresie co najmniej 12 miesięcy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. 533 316 131 lub na adres: projekty@abilityhp.com

Oferujemy pracę w prestiżowym projekcie dla administracji publicznej.

Udostępnij na: