Poszukiwany radca prawny do funkcji pełnomocnika z urzędu przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym

Rada OIRP w Warszawie pilnie poszukuje radców prawnych deklarujących chęć podjęcia się funkcji pełnomocnika z urzędu dla pokrzywdzonego przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym.

Przedmiotowa sprawa została wyznaczona na wokandę w WSD na dzień 12 października 2021 r.

Osoby zainteresowane prosimy o dokonywanie zgłoszeń na adres e-mail: lejza.j@oirpwarszawa.pl w terminie do dnia 27 wrzesnia 2021 r. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu.

Udostępnione dane zostaną przekazane Wyższemu Sądowi Dyscyplinarnemu Krajowej Izby Radców Prawnych.

Udostępnij na: