Poszukiwany opiekun prawny dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

W związku z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Rada OIRP w Warszawie poszukuje radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie deklarujących chęć podjęcia się funkcji opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zamieszkałej w Warszawie na terenie Dzielnicy Włochy.

Osoby zainteresowane prosimy o dokonywanie zgłoszeń na adres e-mail: lejza.j@oirpwarszawa.pl w terminie do dnia 21 lipca br. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres do doręczeń, numer telefonu i adres e-mail.

Udostępnione dane zostaną przekazane Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.

Udostępnij na: