Poszukiwany kandydat na funkcję zarządcy praw udziałowych spółki

W związku z pismem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, poszukujemy kandydata na funkcję zarządcy praw udziałowych spółki – osobę posiadającą licencję do wykonywania obowiązków doradcy restrukturyzacyjnego, o której mowa w art. 106410 k.p.c.

Osoby zainteresowane, prosimy o kontakt na adres e-mail: lejza.j@oirpwarszawa.pl, do dnia 29.10.2020 r.

Udostępnij na: