Poszukiwany aplikant radcowski do stałej współpracy

Kancelaria A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. p. z siedzibą w Warszawie poszukuje do współpracy aplikanta radcowskiego.

Zakres obowiązków:

 • bieżąca obsługa spółek w zakresie przede wszystkim prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego,
 • sporządzanie pism, uchwał, opinii prawnych, wyjaśnień dla Klientów Kancelarii, bieżące konsultacje,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów, udział w negocjacjach handlowych,
 • sporządzanie pism procesowych, w tym środków odwoławczych,
 • samodzielne prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych, podatkowych,
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnym i organami,
 • wsparcie radcy prawnego.

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum rocznego doświadczenia w pracy w kancelarii,
 • samodzielności i odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • zainteresowania prawem cywilnym, w tym prawem gospodarczym; mile widziane osoby zainteresowane również prawem administracyjnym i podatkowym,
 • dobrej organizacji pracy i skrupulatności,
 • chęci nauki i pogłębiania wiedzy,
 • otwartości i kreatywności.

Oferujemy:

 • pracę w przyjaznej atmosferze,
 • stabilne warunki współpracy (w tym możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub zawarcia umowy o współpracę),
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności,
 • pracę w biurze zlokalizowanym w Warszawie przy Metrze Wilanowska w godzinach 9:00 – 17:00, z uwzględnieniem odbywania zajęć na aplikacji,
 • możliwość nauki w zakresie prawa podatkowego od podstaw.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) na adres e-mail: kariera@a-rt.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie klauzuli obejmującej zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych kandydatów jest A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. p. z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24a lok. 83. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Każdy z kandydatów prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i otrzymywania ich kopii, do sprostowania (poprawienia) danych osobowych, do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Podanie danych określonych przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie przez kandydata dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie informujemy, iż po zakończeniu procesu rekrutacji, dane osobowe kandydatów zostaną usunięte.

Udostępnij na: