Poszukiwani radcy prawni z biegłą znajomością języka angielskiego

W związku z zapytaniem Sądu Rejonowy dla m. st. Warszawy, I Wydział Cywilny ,zwracamy się z pytaniem, czy ktoś z Państwa podjąłby się zastępstwa z urzędu w sprawie przed ww. sądem, wymagana biegła znajomość języka angielskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail: lejza.j@oirpwarszawa.pl w terminie do dnia 20 listopada 2018 r.

Udostępnij na: