Poszukiwani radcy prawni chętni do pełnienia funkcji zarządcy przymusowego

W związku z pismem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, II Wydział Cywilny,  Rada OIRP w Warszawie poszukuje  radców prawnych, wpisanych na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Warszawie, do pełnienia funkcji zarządcy przymusowego dla fundacji.

Osoby zainteresowane prosimy o dokonywanie zgłoszeń na adres e-mail: lejza.j@oirpwarszawa.pl w terminie do dnia 8 lipca br. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres do doręczeń, numer telefonu i adres e-mail.

Udostępnione dane zostaną przekazane do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, II Wydział Cywilny.

Udostępnij na: