Poszukiwani radcowie prawni posiadający dokument poświadczenia bezpieczeństwa

W związku z pismem Sądu Okręgowego w Warszawie Rada OIRP w Warszawie poszukuje do podjęcia się prowadzenia sprawy z urzędu radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, posiadających dokument poświadczenia bezpieczeństwa wydany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, uprawniający do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego klauzulą ściśle tajne.

Osoby zainteresowane prosimy o dokonywanie zgłoszeń na adres e-mail: lejza.j@oirpwarszawa.pl w terminie do dnia 20 października br. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres do doręczeń, numer telefonu i adres e-mail.

Udostępnij na: