Poszukiwani kuratorzy dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Rada OIRP w Warszawie poszukuje radców prawnych i aplikantów deklarujących gotowość podejmowania się funkcji kuratora osoby nieznanej z miejsca pobytu w postępowaniach toczących się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Lista osób chętnych do pełnienia funkcji kuratora, wraz z ich danymi kontaktowymi, zostanie przekazana Prezesowi Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.

Osoby zainteresowane prosimy o dokonywanie zgłoszeń na adres e-mail: lejza.j@oirpwarszawa.pl w terminie do dnia 31 marca br. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres do doręczeń, numer telefonu i adres e-mail.

Udostępnij na: