Poszukiwani chętni w związku ze zmianą art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

W związku ze zmianą art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, zgodnie z którym sąd ustanawia adwokata lub radcę prawnego z urzędu w każdej sprawie dotyczącej bezpośrednio osoby przyjmowanej do szpitala psychiatrycznego albo do domu pomocy społecznej lub przebywającej w danym podmiocie, bez jej zgody, Rada OIRP w Warszawie poszukuje radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie deklarujących chęć podjęcia się funkcji pełnomocnika z urzędu w ww. postępowaniu mając na względzie pilny termin rozprawy (zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy rozprawa powinna się odbyć przed upływem 14 dni od dnia wpływu wniosku lub otrzymania zawiadomienia przez Sąd).

Osoby zainteresowane prosimy o dokonywanie zgłoszeń na adres e-mail: lejza.j@oirpwarszawa.pl w terminie do dnia 9 marca br.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres do doręczeń, numer telefonu i adres e-mail.

Udostępnione dane zostaną przekazane do właściwego sądu.

Udostępnij na: