Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w świetle nowej ustawy o TK – konferencja 17.11.2015

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w odpłatnej konferencji, która odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 17 listopada 2015 r. w godz. 10.00–16.00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji. Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

Program konferencji:

9.30–10.00 Rejestracja uczestników

10.00–10.10 Otwarcie konferencji

Moderator konferencji – Wojciech Hermeliński – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

10:10–10:45 Wniosek do TK
dr Marcin Stębelski – WPiA UW, asystent sędziego TK

10:45–11:20 Skarga konstytucyjna
dr Jan Podkowik – WPiA UJ, asystent sędziego TK

11:20–11:40 Dyskusja

11:40–12:00 Przerwa kawowa

12:00–12:35 Procedura wstępnej kontroli skarg konstytucyjnych i wniosków
dr Witold Płowiec – WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, asystent sędziego TK

12:35–13:10 Pytanie prawne sądu. Wniosek strony o skierowanie pytania prawnego
dr hab. Marcin Wiącek – WPiA UW, Biuro orzecznictwa NSA, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów

13:10–13:30 Dyskusja

13:30–14.00 Lunch

14:00–14:35 Zasady postępowania przed TK
dr Marzena Laskowska – Naczelnik Wydziału Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym Biura Analiz Sejmowych, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

14:35–15.10 Skutki prawne wyroków TK
Michał Ziółkowski – Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, asystent sędziego TK

15.10–15.30 Dyskusja

15.30–16.00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Uwaga!
Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”),
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty,
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 17-11-2015 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o konferencji udzielają:
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP
w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: