Poniedziałki radcowskie w Warszawie – IV kwartał 2015 r.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w IV kwartale 2015 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „poniedziałków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro). Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.
Za udział w dwóch wykładach poniedziałkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład)
Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na poniedziałkach radcowskich włączana jest automatycznie

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.15 20.15 21.05

5 października 2015

17.30 – Współpraca pracodawcy z organizacjami związkowymi – praktyka i najnowsze orzecznictwo – dr hab. Łukasz Pisarczyk – radca prawny, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UW, of counsel w Kancelarii Raczkowski i Wspólnicy (poziom zaawansowany)

19.15 – Efektywne wykorzystanie mediacji w pracy radcy prawnego. Czy mediacja może być korzystna dla prawników? – dr Mariusz Maciejewski – radca prawny, Instytut Nauk Prawnych PAN, mediator Ośrodka Mediacji OIRP w Warszawie; r.pr. Tomasz Maliński – radca prawny, GWW Woźny i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp.p., Dyrektor Ośrodka Mediacji OIRP w Warszawie ( poziom zaawansowany)

12 października 2015

17.30 – Władza rodzicielska – zarys problematyki, konstruowanie wniosków, problematyka zabezpieczeń, orzecznictwo Sądu Najwyższego. – sSR Wioletta Iwańczuk Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, sędzia del. do Sądu Okręgowego w Warszawie, VI Wydział Cywilny, Rodzinny Odwoławczy ( poziom średniozaawansowany)

19.15 – Rozstrzyganie sądu w istotnych sprawach małoletniego dziecka wobec braku porozumienia między rodzicami dziecka – zarys problematyki, konstruowanie wniosków, problematyka zabezpieczeń, orzecznictwo Sądu Najwyższego. – sSR Wioletta Iwańczuk Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, sędzia del. do Sądu Okręgowego w Warszawie, VI Wydział Cywilny, Rodzinny Odwoławczy (poziom średniozaawansowany)

19 października 2015

mBank-banner-600x300-Prawnicy2_1910

17.30 – Identyfikacja podstawowego ryzyka podatkowego związanego z umowami cywilnoprawnymi w pracy radcy prawnego – cz. I – r.pr. Józefa Roszczyk radca prawny i doradca podatkowy; r.pr. Michał Tymburski radca prawny i doradca podatkowy (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Identyfikacja podstawowego ryzyka podatkowego związanego z umowami cywilnoprawnymi w pracy radcy prawnego – cz. II – r.pr. Józefa Roszczyk radca prawny i doradca podatkowy; r.pr. Michał Tymburski radca prawny i doradca podatkowy (poziom średniozaawansowany)

26 października 2015

17.30 – Wymogi formalne czynności procesowych w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego – dr Joanna Studzińska Katolicki Uniwersytet Lubelski (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Kurator osoby prawnej – problemy praktyczne – dr Joanna Studzińska Katolicki Uniwersytet Lubelski (poziom średniozaawansowany)

2 listopada 2015

17.30 – Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Grunty warszawskie. – dr Mirosław Gdesz sędzia WSA w Warszawie, współautor komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami i autor wielu publikacji w tej dziedzinie (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Nieważność decyzji administracyjnej – praktyka i orzecznictwo – dr Agnieszka Wilk radca prawny, adiunkt na Politechnice Warszawskiej (poziom średniozaawansowany)

9 listopada 2015

17.30 – Przesłanki i skutki ustawowego i umownego prawa odstąpienia – cz. I – sSA Agata Zając Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Przesłanki i skutki ustawowego i umownego prawa odstąpienia – cz. II – sSA Agata Zając Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny (poziom średniozaawansowany)

16 listopada 2015

17.30 – Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym – dr hab. Monika Michalska-Marciniak radca prawny, prof. nadz. UŁ, pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji UŁ; autorka monografii, komentarzy i licznych opracowań z zakresu postępowania cywilnego (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Egzekucja z nazwy domeny internetowej – dr hab. Monika Michalska-Marciniak radca prawny, prof. nadz. UŁ, pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji UŁ; autorka monografii, komentarzy i licznych opracowań z zakresu postępowania cywilnego (poziom średniozaawansowany)

23 listopada 2015

17.30 – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na gruncie prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków radców prawnych – Konrad Sędkiewicz prawnik, Compliance Officer w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o, wcześniej m.in. pracownik mBanku S.A. i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Solidarna odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej w trybie art. 864 KC – charakterystyka, struktura zarzutów przysługujących wspólnikom, problematyka roszczeń regresowych – r.pr. Robert Szyszko radca prawny, praktyk, doktorant UAM w Poznaniu, wykładowca z zakresu prawa spółek wilnego (poziom średniozaawansowany)

30 listopada 2015

17.30 – Zmiany w procedurze sądowoadministracyjnej wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – wybrane zagadnienia – cz. I – sWSA Iwona Kosińska sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (poziom zaawansowany)

19.15 – Zmiany w procedurze sądowoadministracyjnej wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – wybrane zagadnienia – cz. II – sWSA Iwona Kosińska sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (poziom zaawansowany)

7 grudnia 2015

17.30 – Zakres umocowania członków zarządu spółek kapitałowych – cz. I – dr Beata Kozłowska-Chyła radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UW, arbiter w Sądzie Arbitrażowym KIG (poziom zaawansowany)

19.15 – Zakres umocowania członków zarządu spółek kapitałowych – cz. II – dr Beata Kozłowska-Chyła radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UW, arbiter w Sądzie Arbitrażowym KIG (poziom zaawansowany)

14 grudnia 2015

17.30 – Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku w świetle zmian wprowadzanych z dniem 17 sierpnia 2015 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Aspekty procesowe i materialnoprawne – sSR Kamila Paluszkiewicz-Brolska sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Umowa o zakazie konkurencji – kształtowanie jej treści, spory na tle umowy – dr Michał Raczkowski adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (poziom średniozaawansowany)

21 grudnia 2015

17.30 – Powództwo o uchylenie uchwały, o ustalenie nieważności uchwały i ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni i stowarzyszeń – tryb dochodzenia i podstawy zaskarżania – cz. I – sSO Sylwia Urbańska sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Powództwo o uchylenie uchwały, o ustalenie nieważności uchwały i ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni i stowarzyszeń – tryb dochodzenia i podstawy zaskarżania – cz. II – sSO Sylwia Urbańska sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie (poziom średniozaawansowany)

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 6 czerwca 2008 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady poniedziałkowe, tzw. „poniedziałki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład poniedziałkowy) naliczane są w oparciu Elektroniczną Listę Obecności (ELO) oraz w oparciu o listy obecności, które są wykładane:
– wykład o godz. 17.30 – od godz. 16.30 do godz. 18.00
– wykład o godz. 19.15 – od godz. 20.15 do godz. 21.05
Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia

Szczegółowych informacji udziela:
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.

Udostępnij na: