Poniedziałki radcowskie w Warszawie – wrzesień 2015

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w IV kwartale 2015 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „poniedziałków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro).
Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.
Za udział w dwóch wykładach poniedziałkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład)

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na poniedziałkach radcowskich włączana jest automatycznie

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.15 20.15 21.05

7 września 2015
17.30 – Powództwo o uzgodnienie księgi wieczystej (art. 10 u.k.w.h.) – dr Tomasz Czech radca prawny (poziom średniozaawansowany)
19.15 – Fuzje i przejęcia spółek w praktyce – r.pr. Paweł Świrski radca prawny (poziom średniozaawansowany)

14 września 2015
17.30 – Powództwo o wyłączenie z masy upadłości – cz. I sSR dr hab. Anna Hrycaj sędzia Wydziału XI Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, kierownik studiów podyplomowych Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego (poziom średniozaawansowany)
19.15 – Powództwo o wyłączenie z masy upadłości – cz. II sSR dr hab. Anna Hrycaj sędzia Wydziału XI Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, kierownik studiów podyplomowych Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego (poziom średniozaawansowany)

21 września 2015
17.30 – Prawo holdingowe – prawne aspekty zarządzania grupami kapitałowymi  dr Radosław Kwaśnicki radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy (poziom średniozaawansowany)
19.15 – Korzystanie ze sprawozdań finansowych przez prawników – Paweł Dobrowolski Członek zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego, autor książki pt. „Podstawy Analizy Finansów Firm”, Przemysław Schmidt radca prawny (poziom podstawowy)

28 września  2015
17.30 – Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach gospodarczych (aspekty proceduralne) – dr hab. Leszek Bosek radca prawny, naczelnik Wydziału Analiz Legislacyjnych w Biurze Analiz Sejmowych, prezes Fundacji Academia Iuris (poziom średniozaawansowany)
19.15 – Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach gospodarczych (aspekty materialnoprawne) – dr hab. Leszek Bosek radca prawny, naczelnik Wydziału Analiz Legislacyjnych w Biurze Analiz Sejmowych, prezes Fundacji Academia Iuris (poziom średniozaawansowany)

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 6 czerwca 2008 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady poniedziałkowe, tzw. „poniedziałki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład poniedziałkowy) naliczane są w oparciu Elektroniczną Listę Obecności (ELO) oraz w oparciu o listy obecności, które są wykładane:
– wykład o godz. 17.30 – od godz. 16.30 do godz. 18.00
– wykład o godz. 19.15 – od godz. 20.15 do godz. 21.05
Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.
Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia

Szczegółowych informacji udziela:
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl

OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.

Udostępnij na: