Poniedziałki radcowskie w Warszawie – II kwartał 2018 r.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w II kwartale 2018 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „poniedziałków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro). Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Za udział w dwóch wykładach poniedziałkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład).

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na poniedziałkach radcowskich włączana jest automatycznie.

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.15 20.15 21.05

9 kwietnia 2018

17.30 Ustawa o jawności życia publicznego – nowe wymogi antykorupcyjne. Systemy Compliance – cz. I – Krzysztof Krak, ekspert w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów i procedur przeciwdziałania korupcji

19.15 Ustawa o jawności życia publicznego – nowe wymogi antykorupcyjne. Systemy Compliance – cz. II – Marcin  Gomoła, Compliance Officer w T-Mobile Polska SA, Przewodniczący Komitetu Compliance przy GPW SA w Warszawie; Tomasz Wypych, radca prawny, Compliance Officer, ekspert w zakresie wdrażania systemów compliance, wykładowca, egzaminator oraz zastępca rzecznika dyscyplinarnego OIRP w Warszawie

16 kwietnia 2018

17.30 Naruszenie dóbr osobistych w mediach – dr Jacek Sadomski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny

19.15  Oszustwa w kodeksie karnym (oszustwo klasyczne, kredytowe, ubezpieczeniowe, licznikowe) – dr Sławomir Żółtek, radca prawny

23 kwietnia 2018

17.30  Udzielanie absolutorium w spółkach kapitałowych – dr hab. Dominika Wajda, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego WPiA UW

19.15  Postępowanie sądowe w Polsce w sprawie naruszenia prawa do znaku towarowego Unii Europejskiej – praktyka i orzecznictwo – Paweł Kurcman, radca prawny, rzecznik patentowy

30 kwietnia 2018

17.30 Partnerstwo publiczno-prywatne: najnowsze zmiany prawne, podatki, umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi – cz. I  – dr Marcin Jędrasik, radca prawny

19.15 Partnerstwo publiczno-prywatne: najnowsze zmiany prawne, podatki, umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi – cz. II  – dr Marcin Jędrasik, radca prawny

7 maja 2018

17.30 Proces o rozwód, ze szczególnym uwzględnieniem sporu o winę rozkładu pożycia i sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi cz. I  – Tomasz Wojciechowski, sędzia Sądu Okręgowego

19.15 Proces o rozwód, ze szczególnym uwzględnieniem sporu o winę rozkładu pożycia i sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi cz. II  – Tomasz Wojciechowski, sędzia Sądu Okręgowego

14 maja 2018

17.30 Pisma procesowe w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym – dr hab. Marcin Wiącek, Kierownik Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji UW, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, główny specjalista w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

19.15 Powództwa przeciwegzekucyjne – Kamila Paluszkiewicz-Brolska, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, od 1 lutego 2013 roku Kierownik Sekcji Zagranicznej i Egzekucyjnej, a następnie Zastępca Przewodniczącego w II Wydziale Cywilnym

21 maja 2018

17.30 Upadłość konsumencka – dr hab. Anna Hrycaj, sędzia Wydziału XI Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, kierownik studiów podyplomowych Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego

19.15 Zasiedzenie nieruchomości i rzeczy ruchomych – Tomasz Pałdyna, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

28 maja 2018

17.30 Negocjacje – propozycje dla radców prawnych – dr hab. Robert Rządca, profesor nadzwyczajny, Katedra Strategii, Zakład Negocjacji, Akademia Leona Koźmińskiego

19.15 Zakaz dyskryminacji w prawie pracy – Zbigniew Szczuka, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

4 czerwca 2018

17.30 Czynności korporacyjne spółek kapitałowych a ich wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym – dr hab. Dominika Wajda, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego WPiA UW

19.15 Dopuszczalne granice kontaktu pełnomocnika ze świadkiem w postępowaniu cywilnym – Andrzej Szmigiel, radca prawny, sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie

11 czerwca 2018

17.30 Prawo reklamy – 1. Zagadnienia wstępne, czyli czy reklama w ogóle działa? 2. Różne rodzaje reklamy, w tym lokowanie produktu, kryptoreklama i mit reklamy podprogowej 3. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji 4. Przepisy szczególne dotyczące reklamy (w tym reklama alkoholu, reklama wyrobów tytoniowych, reklama leków, reklama żywności, reklama zawodów zaufania publicznego) – cz. I – dr Michał Rudy, radca prawny, Uniwersytet SWPS 

19.15 Prawo reklamy – 1. Zagadnienia wstępne, czyli czy reklama w ogóle działa? 2. Różne rodzaje reklamy, w tym lokowanie produktu, kryptoreklama i mit reklamy podprogowej 3. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji 4. Przepisy szczególne dotyczące reklamy (w tym reklama alkoholu, reklama wyrobów tytoniowych, reklama leków, reklama żywności, reklama zawodów zaufania publicznego) – cz. II – dr Michał Rudy, radca prawny, Uniwersytet SWPS 

18 czerwca 2018

17.30 Praktyczne aspekty związane z tajemnicą zawodową w przypadku kontroli UOKiK – Maciej Boryczko, radca prawny

19.15 Problemy na tle reprezentacji spółek w obrocie – dr hab. Konrad Osajda, radca prawny, WPiA UW

25 czerwca 2018

17.30 Ochrona praw podstawowych w prawie UE a prawo krajowe – dr Anna Pudło, radca prawny

19.15 Przekształcenia podmiotowe w postępowaniu cywilnym – Ksenia Sobolewska-Filcek, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP nr 127/X/2017 z 20 października 2017r. o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady poniedziałkowe, tzw. „poniedziałki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład poniedziałkowy) naliczane na podstawie:

  • Wykładanej listy papierowej

lub

  • Elektronicznej Listy Obecności (ELO) dostępnej:

– wykład o godz. 17.30 – od godz. 16.30 do godz. 18.00

– wykład o godz. 19.15 – od godz. 20.15 do godz. 21.05

Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 136, 162.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.

Udostępnij na: