Poniedziałki radcowskie w Warszawie – II kwartał 2017 r.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w II kwartale 2017 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „poniedziałków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro). Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Za udział w dwóch wykładach poniedziałkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład).

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na poniedziałkach radcowskich włączana jest automatycznie.

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.15 20.15 21.05

3 kwietnia 2017 r.

17.30  Skuteczność pism procesowych  w praktyce sądowej po nowelizacji k.p.c. (wnioski metodyczne dla pełnomocników procesowych) – Robert Masznicz – sędzia w IV Wydziale Cywilnym w Sądzie Okręgowym w Warszawie, nauczyciel akademicki, autor publikacji naukowych i popularnonaukowych, m. in. z zakresu prawa cywilnego i prawa postępowania cywilnego

19.15  Praktyczne stosowanie nowych regulacji KPC w zakresie mediacji – Monika Pawłowska sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy

10 kwietnia 2017 r.

17.30  Running complex commercial litigations – a practical approach – John Powell QC Partner at Four New Squere, London

19.15  Taking legal disputes to the United Kingdom. Dispute resolution services in the United Kingdom – John Powell QC Partner at Four New Squere, London

24 kwietnia 2017 r.

17.30  Cyberprzestępczość. Pozyskiwanie informacji prowadzących do ustalenia sprawcy czynu – dr inż. Agnieszka Gryszczyńska Katedra Prawa Informatycznego WPiA UKSW Prokuratura Okręgowa w Warszawie, kierownik Działu III (zwalczania cyberprzestępczości) w Wydziale II do Spraw Przestępczości Gospodarczej

19.15  Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na przykładzie skargi na przewlekłość postępowania sądowego – Urszula Szafrańska
sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału do spraw Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

8 maja 2017 r.

17.30  Metodyka postępowania w przypadku przestępstw oszustw internetowych – dr Małgorzata Szeroszyńska prokurator Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie

19.15  Wykonywanie kompetencji związków zawodowych w indywidualnych sprawach w stosunku pracy – prof. Łukasz Pisarczyk radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

15 maja 2017 r.

17.30  Roszczenia alimentacyjne. Aspekty materialnoprawne i procesowe – Wioletta Iwańczuk Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa,sędzia /del/ do Sądu Okręgowego w Warszawie VI Wydział Cywilny, Rodzinny Odwoławczy Mokotowa, orzekająca w sprawach rodzinnych

19.15  Władza rodzicielska – ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie – Wioletta Iwańczuk Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, sędzia /del/ do Sądu Okręgowego w Warszawie VI Wydział Cywilny, Rodzinny Odwoławczy Mokotowa, orzekająca w sprawach rodzinnych

22 maja 2017 r.

17.30  Przekształcenie podmiotowe w procesie cywilnym pomiędzy przedsiębiorcami – Anna Piebiak sędzia Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy, Sąd Gospodarczy

19.15  Ochrona praw lokatorów – Katarzyna Zdun-Załęska radca prawny

29 maja 2017 r.

17.30  Postępowanie sądowoadministracyjne (cz. I) – prof. Małgorzata Stahl Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, były sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

19.15  Postępowanie sądowoadministracyjne (cz. II) – prof. Małgorzata Stahl Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, były sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego 

5 czerwca 2017 r.

17.30  Wspólne prawo autorskie – aspekty praktyczne, regulacja kontraktowa, orzecznictwo – Michał Barta radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, praw własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii

19.15  Ochrona wizerunku – model prawny ochrony, roszczenia, orzecznictwo sądowe – Michał Barta radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, praw własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii

12 czerwca 2017 r.

17.30 Metodyka formułowania pozwu/wniosku w postępowaniu – Monika Pawłowska sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie  XXVI Wydział Gospodarczy

19.15 Ubezwłasnowolnienie. Konstrukcja wniosku i postępowanie wyjaśniające – Halina Copija prokurator

19 czerwca 2017 r.

17.30 Kontrola inspekcji pracy. Perspektywa pracodawcy – dr Tomasz Niedziński radca prawny, Adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej UW

19.15 Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach – dr Jacek Jaworski radca prawny, adiunkt w Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 11 grudnia 2015 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady poniedziałkowe, tzw. „poniedziałki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład poniedziałkowy) naliczane na podstawie:
  • Wykładanej listy papierowej
  • Elektronicznej Listy Obecności (ELO)

– wykład o godz. 17.30 – od godz. 16.30 do godz. 18.00

– wykład o godz. 19.15 – od godz. 20.15 do godz. 21.05

Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116,136 lub 162

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: