Poniedziałki radcowskie w Warszawie – wrzesień 2016 r.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w III kwartale 2016 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „poniedziałków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro). Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Za udział w dwóch wykładach poniedziałkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład).

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na poniedziałkach radcowskich włączana jest automatycznie.

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.15 20.15 21.05

5 września 2016

17.30 – Ciężar dowodu w sprawach gospodarczych. – Agnieszka Owczarewicz, przewodnicząca XXVI Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Warszawie, członek komisji przeprowadzających zawodowe egzaminy radcowskie, adwokackie i notarialne. Współautorka publikacji „Sądowe postępowanie gospodarcze – Vademecum przedsiębiorcy” (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Rozdzielność majątkowa – omówienie problematycznych zagadnień, a w tym: daty ustanowienia rozdzielności majątkowej, zagadnienia „ważnych powodów”. Przykładowe orzecznictwo. – Wioletta Iwańczuk, prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, sędzia /del/ do Sądu Okręgowego w Warszawie VI Wydział Cywilny, Rodzinny Odwoławczy Mokotowa (poziom średniozaawansowany)

12 września 2016

17.30 – Pojęcie nieruchomości rolnej, gospodarstwa rolnego i rolnika indywidualnego w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, z uwzględnieniem zagadnienia warunków zabudowy „WZ” wydanych po 30 kwietnia 2016 – dr Helena Ciepła, sędzia SN w stanie spoczynku (poziom zaawansowany)

19.15 – Ogólne zasady obrotu nieruchomościami rolnymi po 30 kwietnia 2016 z uwzględnieniem prawa pierwokupu i odkupu – dr Helena Ciepła, sędzia SN w stanie spoczynku (poziom zaawansowany)

19 września 2016

17.30 – Reprezentacja spółek osobowych i kapitałowych w obrocie (działanie przez wspólnika/przez członka organu, teoria agencji v teoria organów) – dr hab. Konrad Osajda, radca prawny, WPiA UW (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Szczególne przypadki reprezentacji spółek w obrocie (w czynnościach ze wspólnikami/członkami organów, przy rezygnacji członków organów, reprezentacja spółki w organizacji, reprezentacja spółki przez prokurenta, reprezentacja spółki przez fałszywy organ) – dr hab. Konrad Osajda, radca prawny, WPiA UW (poziom średniozaawansowany)

26 września 2016

17.30 – Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla wierzycieli – cz.I – dr hab. Anna Hrycaj, sędzia Wydziału XI Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, kierownik studiów podyplomowych Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego  (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla wierzycieli – cz.II – dr hab. Anna Hrycaj, sędzia Wydziału XI Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, kierownik studiów podyplomowych Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego  (poziom średniozaawansowany)

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 11 grudnia 2015 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady poniedziałkowe, tzw. „poniedziałki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład poniedziałkowy) naliczane są w oparciu Elektroniczną Listę Obecności (ELO) oraz w oparciu o listy obecności, które są wykładane:
– wykład o godz. 17.30 – od godz. 16.30 do godz. 18.00
– wykład o godz. 19.15 – od godz. 20.15 do godz. 21.05
Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia

Szczegółowych informacji udziela:
Paulina Bramowicz, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: bramowicz.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.

Udostępnij na: