Poniedziałki radcowskie w Warszawie – II kwartał 2015

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w II kwartale 2015 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „poniedziałków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.30.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro).

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Za udział w dwóch wykładach poniedziałkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład)

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na poniedziałkach radcowskich włączana jest automatycznie:

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.30 20.30 21.20

13 kwietnia 2015

17.30 Powoływanie członków zarządu spółek kapitałowych oraz delegowanie członków rady nadzorczej do zarządu – dr Beata Kozłowska-Chyła, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UW, arbiter w Sądzie Arbitrażowym KIG (poziom zaawansowany)

19.30 Odwołanie członka zarządu spółki kapitałowej oraz zawieszenie członka zarządu w czynnościach – dr Beata Kozłowska-Chyła, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UW, arbiter w Sądzie Arbitrażowym KIG (poziom zaawansowany)

20 kwietnia 2015

17.30 Umowa o pracę a zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej – dr Michał Raczkowski, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (poziom średniozaawansowany)

19.30 Stosowanie Konstytucji w działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego – dr hab. Marcin Wiącek Wydział Prawa i Administracji UW; Członek Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (poziom średniozaawansowany)

27 kwietnia 2015

17.30 Tam, gdzie nie radzi sobie Word, czyli ortografia: pisownia łączna i rozłączna z nie i by; stosowanie wielkich i małych liter, pisownia przyimków i spójników złożonych oraz kilka innych kłopotliwych zagadnień – cz.I – dr Anna Pięcińska, doktor nauk humanistycznych (poziom średniozaawansowany)

19.30 Tam, gdzie nie radzi sobie Word, czyli ortografia: pisownia łączna i rozłączna z nie i by; stosowanie wielkich i małych liter, pisownia przyimków i spójników złożonych oraz kilka innych kłopotliwych zagadnień – cz.II – dr Anna Pięcińska, doktor nauk humanistycznych (poziom średniozaawansowany)

4 maja 2015

17.30 Otwarte licencje Creative Commons w praktyce – dr Krzysztof Siewicz radca prawny, pracownik Centrum Otwartej Nauki funkcjonującego w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego technologii (poziom średniozaawansowany)

19.30 Dochodzenie od ubezpieczycieli roszczeń z tytułu szkody osobowej – dr Andrzej Bielecki, doktor nauk prawnych, adiunkt na WPiA UW, były pracownik Departamentu Reformy Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów (poziom średniozaawansowany)

11 maja 2015

17.30 Inne prawa majątkowe, jako przedmiot egzekucji Sądowej według Kodeksu postępowania cywilnego – dr hab. Monika Michalska-Marciniak, radca prawny, prof. nadz. UŁ, pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji UŁ; autorka monografii, komentarzy i licznych opracowań z zakresu postępowania cywilnego (poziom średniozaawansowany)

19.30 Przewlekłość postępowania egzekucyjnego z winy dłużnika – przyczyny i obrona wierzyciela – dr hab. Monika Michalska-Marciniak, radca prawny, prof. nadz. UŁ, pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji UŁ; autorka monografii, komentarzy i licznych opracowań z zakresu postępowania cywilnego (poziom zaawansowany)

18 maja 2015

17.30 Funkcja compliance w świetle aktualnych regulacji – Konrad Sędkiewicz, prawnik, Compliance Officer w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o, wcześniej m.in. w mBanku S.A. i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (poziom średniozaawansowany)

19.30 Przywództwo w zawodzie prawnika – jak ukierunkowywać swoją karierę i przewodzić innym – Beata Niemczuk, dyrektor Marketingu i Business Development w kancelarii Dentons, wcześniej m.in. partner firmy doradczej dla rynku prawnego BURZA Consulting, Dyrektor Marketingu w kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Patryk Zamorski – koordynator polskiego oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Komunikacji, członek Forum Marketingu Usług Profesjonalnych, Międzynarodowego Stowarzyszenia Neuromarketingu oraz Towarzystwa Neuroekonomii (poziom średniozaawansowany)

25 maja 2015

17.30 Sprawy o roszczenia wynikające z błędów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem postępowania dowodowego – sSO Tomasz Wojciechowski, Sąd Okręgowy w Warszawie (poziom średniozaawansowany)

19.30 Postępowanie zabezpieczające – prawidłowe sformułowanie wniosku o ustanowienie, ograniczenie i uchylenie, warunki uprawdopodobnienia roszczenia oraz interesu prawnego – sSO Sylwia Urbańska, Sąd Okręgowy w Warszawie (poziom średniozaawansowany)

1 czerwca 2015

17.30 Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym – dr Tomasz Czech, radca prawny (poziom średniozaawansowany)

19.30 Hipoteka przymusowa w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego – dr Tomasz Czech, radca prawny (poziom średniozaawansowany)

8 czerwca 2015

17.30 Rękojmia i gwarancja po wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta – sSA Agata Zając Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny (poziom podstawowy)

19.30 Rękojmia i gwarancja w umowach nazwanych – sSA Agata Zając Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny (poziom średniozaawansowany)

15 czerwca 2015

17.30 Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy – dr Artur Rycak, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, wykładowca Uczelni Łazarskiego, autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, sporów sądowych i ustroju sądów (poziom średniozaawansowany)

19.30 Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych – dr Artur Rycak, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, wykładowca Uczelni Łazarskiego, autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, sporów sądowych i ustroju sądów (poziom średniozaawansowany)

22 czerwca 2015

17.30 Cechy testamentu i jego formy – dr Konrad Osajda, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, radca prawny (poziom średniozaawansowany)

19.30 Treść testamentu (dopuszczalne rozrządzenia testamentowe ze szczególnym uwzględnieniem zapisu windykacyjnego) – dr Konrad Osajda, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, radca prawny (poziom średniozaawansowany)

29 czerwca 2015

Uwaga! Zmiana prowadzącego! 17.30 Wyodrębnienie wspólnoty mieszkaniowej ze spółdzielni mieszkaniowej (utworzenie wspólnoty, członkostwo we wspólnocie i w spółdzielni, zniesienie zarządu wykonywanego przez spółdzielnię, rozliczenia między wspólnotą a spółdzielnią) – dr hab. Piotr Zakrzewski prof. KUL, kierownik II Katedry Prawa Cywilnego (poziom średniozaawansowany)

19.30 Stosowanie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w praktyce organów dyscyplinarnych OIRP w Warszawie – r.pr. Arkadiusz Karasiński, radca prawny, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie (poziom podstawowy)

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 6 czerwca 2008 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady poniedziałkowe, tzw. „poniedziałki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład poniedziałkowy) naliczane są w oparciu Elektroniczną Listę Obecności (ELO) oraz w oparciu o listy obecności, które są wykładane: – wykład o godz. 17.30 – od godz. 16.30 do godz. 18.00 – wykład o godz. 19.30 – od godz. 20.30 do godz. 21.20 Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia

Szczegółowych informacji udzielają:
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl

OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.

Udostępnij na: