Poniedziałki radcowskie w Warszawie – I kwartał 2016 r.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w I kwartale 2016 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „poniedziałków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro). Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Za udział w dwóch wykładach poniedziałkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład).

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na poniedziałkach radcowskich włączana jest automatycznie.

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.15 20.15 21.05

 

11 stycznia 2016

17.30 – Operat szacunkowy nieruchomości jako dowód w postępowaniu sądowym i administracyjnym. Praktyczne aspekty. – dr Mirosław Gdesz sędzia WSA w Warszawie, Wojtek Nurek rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy, członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (poziom średniozaawansowany)

19.15 –  Zasady techniki prawodawczej po nowelizacji. – Radosław Radosławski radca prawny, Wicedyrektor Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu, współpracownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji (poziom średniozaawansowany)

18 stycznia 2016

17.30 – Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. – dr hab. Artur Nowacki radca prawny, dr hab. nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na WPiA UW (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Obligacje w nowej ustawie o obligacjach. – dr Iwona Gębusia radca prawny (poziom średniozaawansowany)

25 stycznia 2016

17.30 – Dochodzenie roszczeń przez pracowników poddanych mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji – cz. I – prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek kierownik Katedry Postępowania Cywilnego UKSW, autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego i prawa cywilnego (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Dochodzenie roszczeń przez pracowników poddanych mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji – cz. II – prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek kierownik Katedry Postępowania Cywilnego UKSW, autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego i prawa cywilnego (poziom średniozaawansowany)

1 lutego 2016

17.30 – Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych. – dr Włodzimierz Dzierżanowski b. wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, współautor Komentarza do ustawy prawo zamówień publicznych (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i regulacja odsetek po 1 stycznia 2016 r. Zmiany przepisów na tle poglądów orzecznictwa. – dr Mateusz Grochowski, Instytut Nauk Prawnych PAN, Sąd Najwyższy (poziom średniozaawansowany)

8 lutego 2016

17.30 – Odpowiedzialność za długi spadkowe (w świetle zmian obowiązujących od 18.10.2015 r.) – dr hab. Konrad Osajda radca prawny, WPiA UW (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Zachowek i inne instrumenty ochrony osób najbliższych spadkodawcy w praktyce – dr hab. Konrad Osajda radca prawny, WPiA UW (poziom średniozaawansowany)

15 lutego 2016

17.30 – Możliwość stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r. sygn. akt P 46/13 – na podstawie analizy orzecznictwa sądów administracyjnych. – Iwona Kosińska sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Status strony w postępowaniu administracyjnym w świetle orzecznictwa NSA – dr Marcin Kopeć radca prawny, autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego (poziom średniozaawansowany)

22 lutego 2016

17.30 – Uczestnictwo w postępowaniu nieprocesowym w wybranych postępowaniach (m.in. postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia, postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowania działowe) – cz. I – dr Piotr Rylski radca prawny, adiunkt WPiA Uniwersytetu Warszawskiego (poziom zaawansowany)

19.15 – Uczestnictwo w postępowaniu nieprocesowym w wybranych postępowaniach (m.in. postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia, postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowania działowe) – cz. II – dr Piotr Rylski radca prawny, adiunkt WPiA Uniwersytetu Warszawskiego (poziom zaawansowany)

29 lutego 2016

17.30 – Umowy o pracę po nowelizacji – cz. I – dr hab. Łukasz Pisarczyk radca prawny, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UW, of counsel w Kancelarii Raczkowski i Wspólnicy (poziom zaawansowany)

19.15 – Umowy o pracę po nowelizacji – cz. II – dr hab. Łukasz Pisarczyk radca prawny, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UW, of counsel w Kancelarii Raczkowski i Wspólnicy (poziom zaawansowany)

7 marca 2016

17.30 – Umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody pacjenta w trybie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. – Ewa Trybulska-Skoczelas sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie w st. spocz. (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie. – Tomasz Wojciechowski sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie (poziom średniozaawansowany)

14 marca 2016

17.30 – Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika i pracownika wobec pracodawcy za wyrządzoną szkodę w świetle kodeksu pracy i aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego. – Zbigniew Szczuka sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Nieważność czynności prawnych – wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa. – dr Arkadiusz Turczyn radca prawny, doktor nauk prawnych, asystent sędziego SN w Izbie Cywilnej, wykładowca Uczelni Łazarskiego (poziom średniozaawansowany)

21 marca 2016

17.30 – Autorskie prawa osobiste – konstrukcja, charakter prawny i praktyczne znaczenie w obrocie prawnym. – Michał Barta radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Odpowiedzialność za wady oprogramowania komputerowego – prawo autorskie, prawo cywilne a praktyka kontraktowa. – Michał Barta radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii (poziom średniozaawansowany)

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 6 czerwca 2008 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady poniedziałkowe, tzw. „poniedziałki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład poniedziałkowy) naliczane są w oparciu Elektroniczną Listę Obecności (ELO) oraz w oparciu o listy obecności, które są wykładane:
– wykład o godz. 17.30 – od godz. 16.30 do godz. 18.00
– wykład o godz. 19.15 – od godz. 20.15 do godz. 21.05
Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia

Szczegółowych informacji udziela:
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.

Udostępnij na: