Poniedziałki radcowskie w Siedlcach

Odpowiadając na zapotrzebowanie Koleżanek i Kolegów z rejonu Siedlec w zakresie działalności szkoleniowej Komisja ds. doskonalenia zawodowego OIRP w Warszawie zaprasza na wykłady w ramach „poniedziałków radcowskich”, które odbędą się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Hotelu-Restauracji „Janusz” w Siedlcach przy ul. Pustej 15.

17 listopada 2014
17.00 Kodeks spółek handlowych w najnowszym orzecznictwie -– cz.I – dr Konrad Osajda adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, radca prawny (poziom średniozaawansowany)
18.40 Kodeks spółek handlowych w najnowszym orzecznictwie – cz.II – dr Konrad Osajda adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, radca prawny (poziom średniozaawansowany)

1 grudnia 2014
17.00 Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę – dr Magdalena Rycak radca prawny, zastępca sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy (poziom średniozaawansowany)
18.40 Urlopy wypoczynkowe – dr Magdalena Rycak radca prawny, zastępca sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy (poziom średniozaawansowany)

Uprzejmie przypominamy, że udział w poniedziałkach radcowskich jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl oraz na łamach Temidium). Zaświadczenia o udziale w wykładach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza korporacji warszawskiej – raz na kwartał na podstawie list obecności udostępnianych przed wykładami. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych.

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela
Krystyna Ostrowska, tel. 22 862 41 69 (-71) wew.136, e-mail: ostrowska_k@oirp.waw.pl
Marta Dywicka, tel. 22 862 41 69 (-71) wew.116, e-mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: