Poniedziałki radcowskie w Płocku

Odpowiadając na zapotrzebowanie Koleżanek i Kolegów z rejonu Płocka w zakresie działalności szkoleniowej Komisja ds. doskonalenia zawodowego OIRP w Warszawie zaprasza na wykłady w ramach „poniedziałków radcowskich”, które odbędą się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej restauracji Klub Prawnika przy ul. Staromiejskiej 2.

17 listopada 2014
17.00 Szkoda a ustalenie wysokości odszkodowania – dr Andrzej Bielecki doktor nauk prawnych, adiunkt na WPiA UW, były pracownik Departamentu Reformy Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów (poziom średniozaawansowany)
18.40 Dochodzenie od ubezpieczyciela roszczeń z tytułu szkody majątkowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych – dr Andrzej Bielecki doktor nauk prawnych, adiunkt na WPiA UW, były pracownik Departamentu Reformy Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów (poziom średniozaawansowany)

1 grudnia 2014
17.00 Postępowanie nieprocesowe – wybrane zagadnienia praktyczne. Postępowanie w sprawach cywilnych z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, rodzinnego, osobowego, o aktach stanu cywilnego – najczęstsze braki i błędy wnioskodawców, uczestników oraz ich potencjalne skutki – sSR Żaneta Przemyłska- Rybarczyk sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Płocku (poziom średniozaawansowany)
18.40 Ochrona konsumenta na tle regulacji krajowych i unijnych, stan obecny i przyszły- ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (umowy zawierane na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa), ustawy z dnia 28 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, dyrektywy Parlamentu Europejskiego  i Rady UE nr 201/83 o prawach konsumenta – sSR Żaneta Przemyłska-Rybarczyk sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Płocku ( poziom średniozaawansowany)

15 grudnia 2014
17.00 Dyskryminacja w sprawach z zakresu prawa pracy-aspekty materialne i procesowe – sSR Katarzyna Mieszkowicz sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, wykładowca w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica (poziom zaawansowany)
18.40 Ocena dowodów i postępowanie dowodowe w procesie cywilnym – sSO Jarosław Pejta, sędzia Sądu Okręgowego w Płocku, Przewodniczący I Wydziału Cywilnego, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Płocku (poziom średniozaawansowany)

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Każdy uczestnik – radca prawny otrzymuje 4 punkty za 1.5 godzinny wykład (za dwuczęściowy wykład każdy uczestnik otrzymuje 8 punktów). Punkty naliczane są na podstawie podpisanej listy obecności.
Uprzejmie przypominamy, że udział w poniedziałkach radcowskich jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl oraz na łamach Temidium). Zaświadczenia o udziale w wykładach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza korporacji warszawskiej – raz na kwartał na podstawie list obecności udostępnianych przed wykładami. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych.

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela
Krystyna Ostrowska, tel. 22 862 41 69 (-71) wew.136, e-mail: ostrowska_k@oirp.waw.pl
Marta Dywicka, tel. 22 862 41 69 (-71) wew.116, e-mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: